Bảo vệ môi trường

 

Báo vệ môi trường

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường

08-03-2020

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường là mục tiêu mà thị xã Ngã Bảy đang thực hiện. Vì thế, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân trên địa bàn

Đang online: 10
Hôm nay: 20278
Đã truy cập: 14085665