Tin tức và sự kiện

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ (11/06)

Ngày 07 tháng 06 năm 2019, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

CÂU LẠC BỘ ANH NGỮ TỔ CHỨC TỔNG KẾT 03 NĂM HOẠT ĐỘNG (06/06)

Ngày 31 tháng 5 năm 2019, Câu lạc bộ Anh ngữ - Công đoàn Sở Tư pháp tiến hành tổng kết 03 năm hoạt động của Câu lạc bộ Anh ngữ. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, Chính quyền, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp, Câu lạc bộ Anh ngữ qua 03 năm hoạt động đã thu hút được đông đảo các thành viên tham gia.

BAN HÀNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC DÂN VẬN ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP (21/05)

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 760/QĐ-UBND ban hành Quy định các Tiêu chí đánh giá công tác dân vận đối với cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp. Quyết định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, cơ quan và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện; UBND các xã, phường, thị trấn.

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỤM 2 (20/05)

Chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) gắn với hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2019

 
Thủ tục hành chính
Văn bản pháp luật
Bộ pháp điển
Thủ tục hành chính Sở Tư pháp Hậu Giang
Lịch công tác
Danh sách thôi quốc tịch
Thông báo đấu giá
Văn bản pháp luật Hậu Giang
Một cửa điện tử
Thông báo
Góp ý
Lượt truy cập
Website Statistics
Liên kết Website