Giới thiệu Hậu Giang
Sở, ngành Hậu Giang

Huyện, Thị, Thành phố

  TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN >> Xem thêm

  KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3-4

Cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ ngân sách

Năm 2018 Tháng 01/2019 Tháng 02/2019
401 37 12

  THÔNG TIN - THÔNG BÁO >>Xem thêm

Thông báo V/v ký hợp đồng gia hạn hỗ trợ phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp IMAS và Kế toán ngân sách xã KTXA năm 2019.

Năm 2018, các Sở, ban ngành tỉnh; Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện ký hợp đồng hỗ trợ phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS, Kế toán ngân sách xã KTXA.
Nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; xã, phường, thị trấn tiếp tục sử dụng phần mềm hiệu quả, tiết kiệm, đồng bộ, dễ dàng tổng hợp số liệu thu, chi ngân sách vào kho thu, chi ngân sách, phục vụ công tác điều hành và quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính các cấp.
Sở Tài chính yêu cầu các đơn vị sử dụng phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp và Kế toán ngân sách xã tiếp tục đăng ký gia hạn hỗ trợ phần mềm IMAS, KTXA cho năm 2019.

  THÔNG TIN GIÁ CẢ

  GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO

Công văn số: 252/STC-HCSN về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Căn cứ Công văn số 460/BTC-TCT ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc góp ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử.

  ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC

  PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ >> Xem thêm

 LỊCH LÀM VIỆC

Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3 năm 2019
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 16 tháng 3 năm 2019 (Bổ sung lần 10)
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 02 tháng 3 đến ngày 9 tháng 3 năm 2019
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 23 tháng 02 đến ngày 02 tháng 03 năm 2019 (Bổ sung lần 9)
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 18 tháng 02 đến ngày 24 tháng 02 năm 2019
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 26 tháng 01 đến ngày 17 tháng 01 năm 2019
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 19 tháng 01 đến ngày 26 tháng 01 năm 2019 (Bổ sung lần 5)
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 12 tháng 01 đến ngày 19 tháng 01 năm 2019
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 05 tháng 01 đến ngày 12 tháng 01 năm 2019
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 05 tháng 01 năm 2019
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 2018
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12 năm 2018 (Bổ sung lần 3)
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 08 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 01 tháng 12 đến ngày 08 tháng 12 năm 2018 (Bổ sung lần 7)
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2018
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 2018 (Bổ sung lần 3)
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2018
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 03 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2018
 HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ

 LƯỢT TRUY CẬP


Lượt truy cập