Giới thiệu Hậu Giang
Sở, ngành Hậu Giang

Huyện, Thị, Thành phố

  TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN >> Xem thêm

  HỆ THỐNG CẤP MÃ SỐ ĐVQHNS TRỰC TUYẾN

  KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3-4

Cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ ngân sách

Năm 2018 Tháng 01/2019 Tháng 02/2019 Tháng 03/2019 Tháng 04/2019 Tháng 05/2019
401 37 12 09 13 05

  THÔNG TIN - THÔNG BÁO >>Xem thêm

  GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO

  THÔNG TIN GIÁ CẢ

  ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC

  PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ >> Xem thêm

Lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2019 tại xã Tân Thành

Ngày 12/6, Ông Dương Văn Sơn, phó bí thư thường trực thị ủy Ngã Bảy, cùng các ban ngành có liên quan đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Tân Thành về tình hình thực hiện nghị quyết về phát triển KT-XH, QP-AN và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2019

 LỊCH LÀM VIỆC

Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6 năm 2019
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2019
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 03 tháng 6 đến ngày 08 tháng 6 năm 2019
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 01 tháng 6 năm 2019 (Bổ sung lần 8)
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2019
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 năm 2019
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 06 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5 năm 2019
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 04 tháng 5 năm 2019
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 năm 2019 (Bổ sung lần 5)
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 năm 2019 (Bổ sung lần 4)
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 06 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 năm 2019 (Bổ sung lần 1)
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 06 tháng 4 năm 2019 (Bổ sung lần 4)
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 năm 2019 (Bổ sung lần 4)
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3 năm 2019 (Bổ sung lần 6)
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 16 tháng 3 năm 2019 (Bổ sung lần 10)
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 02 tháng 3 đến ngày 9 tháng 3 năm 2019
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 23 tháng 02 đến ngày 02 tháng 03 năm 2019 (Bổ sung lần 9)
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 18 tháng 02 đến ngày 24 tháng 02 năm 2019
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 26 tháng 01 đến ngày 17 tháng 01 năm 2019
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 19 tháng 01 đến ngày 26 tháng 01 năm 2019 (Bổ sung lần 5)
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 12 tháng 01 đến ngày 19 tháng 01 năm 2019
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 05 tháng 01 đến ngày 12 tháng 01 năm 2019
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 05 tháng 01 năm 2019
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 2018
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12 năm 2018 (Bổ sung lần 3)
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 08 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 01 tháng 12 đến ngày 08 tháng 12 năm 2018 (Bổ sung lần 7)
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2018
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 2018 (Bổ sung lần 3)
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2018
Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 03 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2018
 HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ

 LƯỢT TRUY CẬP


Lượt truy cập