Kinh doanh lành mạnh - Tiêu dùng bền vững
11/3/2019, 15:33 (GMT+7)

Đó là chủ đề của Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng (QCNTD) Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vừa được UBND tỉnh ban hành vào ngày 07 tháng 3 năm 2019.

Theo đó, các  hoạt  động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt năm 2019; các hoạt động hưởng ứng Ngày QCNTD Việt Nam tại địa bàn tỉnh Hậu Giang sẽ được tổ chức trong tháng 3 năm 2019 (tháng cao điểm) và kéo dài đến hết tháng 5 năm 2019.

Các hoạt động của Tỉnh hướng tới Ngày QCNTD Việt Nam năm 2019 gồm tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các Nghị định liên quan và mục đích, ý nghĩa của Ngày QCNTD Việt Nam năm 2019; tuyên truyền bằng hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức xe lưu động, phát tờ rơi tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng QCNTD Việt Nam; tổ chức lễ phát động Ngày QCNTD Việt Nam năm 2019 và lồng ghép với tổng kết thi hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn; tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày QCNTD Việt Nam năm 2019.

Bên cạnh đó, Tỉnh còn tổ chức khóa đào tạo, tập huấn theo chủ đề của năm và các nội dung khác về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, sự kiện công cộng nhằm gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng và thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự hiểu biết và tương tác giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng…

UBND tỉnh giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày QCNTD Việt Nam năm 2019 và các hoạt động liên quan; hướng dẫn, đôn đốc, các sở, ban, ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động trên địa bàn tỉnh về Bộ Công Thương và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

Thanh Nguyễn

 (Nguồn: Kế hoạch số 463/KH-UBND)

Các tin khác