Kiềm chế và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải hành khách và xe mô tô, xe gắn máy
8/3/2019, 15:57 (GMT+7)

Nhằm thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBATGTQG ngày 31/01/2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Năm An toàn giao thông 2019. Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Tỉnh là kiềm chế và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải hành khách và xe mô tô, xe gắn máy; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong các tầng lớp Nhân dân; kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% về số vụ, số người chết và bị thương so với năm 2018.

Nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), chú trọng đổi mới nội dung tuyên truyền phù hợp với chủ đề Năm ATGT 2019; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm TTATGT; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp và bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giao thông, đảm bảo giao thông được thông suốt, thuận tiện và an toàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch của đơn vị, địaphương mình thực hiện Năm ATGT 2019 và triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch đề ra.

Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này, nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng, tạo động lực thực hiện có hiệu quả Năm ATGT 2019./.

Thanh Nguyễn

 (Nguồn: Kế hoạch số 458/KH-UBND)

Các tin khác