Đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành
1/3/2019, 8:16 (GMT+7)

Ngày 27/02/2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thi tuyển chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Số lượng, chức danh thi tuyển: 01 Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và 01 Phó Giám đốc Sở Công Thương. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: 15 ngày kể từ ngày kế hoạch được ban hành.

Với mục đích thực hiện tuyển chọn những người thực sự có tài năng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt thông qua thi tuyển để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh; phát hiện, thu hút trọng dụng những người có trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác, để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành Công Thương góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và tuyển chọn được ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo chức danh, vị trí việc làm để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương và chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Nhằm đảm bảo và giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thi tuyển phải đảm bảo tính cạnh tranh, nghiêm túc, dân chủ, công bằng, công khai, khách quan, minh bạch; lựa chọn người có đức, có tài, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao và bảo đảm sự kế thừa, phát triển đối với ngành Công Thương và ngành công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Kế hoạch nêu rõ đối tượng dự thi, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển, quyền và nghĩa vụ của người tham gia dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự thi, nội dung và hình thức thi tuyển (thi viết, thi trình bày Đề án, xác định người trúng tuyển); thời gian tổ chức thi.

UBND tỉnh giao Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Các cơ quan, đơn vị có người tham gia dự thi, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, Báo Hậu Giang nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch này./.

Tịnh Kỳ

 (Nguồn Kế hoạch số 376/KH-UBND và 377/KH-UBND)

Các tin khác