Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
8/11/2018, 13:51 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 1583/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, để công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) được triển khai kịp thời, hạn chế cháy, cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, nhằm kéo giảm tình hình cháy, nổ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

- Giám đốc sở; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC&CNCH; phát huy vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác PCCC&CNCH, kết hợp giữa đảm bảo công tác PCCC với Chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội tại đơn vị, địa phương mình; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

- Công an tỉnh chủ động nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo để có biện pháp phòng, ngừa hiệu quả; làm tốt công tác thẩm duyệt, kiểm tra, nghiệm thu về PCCC đối với các dự án, công trình xây dựng, các phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn PCCC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng chữa cháy chuyên ngành, dân phòng, người lao động và Nhân dân; tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ các vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng có dấu hiệu vi phạm hình sự, kiên quyết khởi tố xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan chủ động phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về PCCC&CNCH đến các cơ sở trong phạm vi quản lý; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và quy định pháp luật./.

Huyền Vũ

(Nguồn: Chỉ thị số 1583/CT-UBND)

 

 

 

 

Các tin khác