Tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh
8/11/2018, 13:49 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3887/UBND-KT ngày 05/11/2018.

The đó, nội dung văn bản nêu rõ: không cấp phép khai thác nước dưới đất trong khu vực liền kề với khoảng cách nhỏ hơn 1km đến bãi rác thải tập trung; nhỏ hơn 2km đến bãi chôn lấp chất thải, nghĩa trang tập trung; nhỏ hơn 5km đến các nguồn thải có chứa hóa chất độc hại. Hạn chế khai thác nước dưới đất đối với các khu vực trong khu vực có khoảng cách nhỏ hơn 1km đến các sông, kênh, rạch chảy qua; khu đô thị, khu dân cư đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu cụm công nghiệp, làng nghề và các khu vực khác thuộc phạm vi cấp nước của hệ thống cấp nước tập trung đã có khả năng cấp nước đảm bảo đáp ứng đủ yêu cầu về số lượng và chất lượng.

Hình thức hạn chế là không xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất. Đối với công trình chưa có Giấy phép thì không cấp Giấy phép, phải dừng khai thác, thực hiện trám lấp giếng theo đúng quy định (trừ trường hợp đã được UBND tỉnh chấp thuận trước ngày ban hành Công văn này). Đối với các công trình đã được cấp Giấy phép thì được tiếp tục khai thác theo Giấy phép đã cấp; không gia hạn khi Giấy phép hết hiệu lực đối với công trình trong khu vực bị hạn chế. Riêng đối với các công trình cấp nước sinh hoạt đang hoạt động nhưng chưa có Giấy phép thì Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và đề xuất UBND tỉnh hướng giải quyết cụ thể.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước đến các tổ chức, cá nhân để có nhận thức về tầm quan trọng trong việc bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn nguồn tài nguyên nước; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước, xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm.

Các địa phương tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước theo quy định; chỉ đạo UBND cấp xã và cơ quan chuyên môn quản lý chặt chẽ việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, nhất là việc khoan giếng khai thác nước dưới đất trong Nhân dân và hoạt động của các cơ sở hành nghề khoan giếng; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định./.

Thanh Nguyễn


Các tin khác