Xây dựng hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang
2/11/2018, 8:18 (GMT+7)

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt đầu tư dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang nhằm mục tiêu ứng phó với xâm nhập mặn, nước biển dâng.

 Theo đó, dự án có mục tiêu nhằm chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, mà cụ thể là xâm nhập mặn, nước biển dâng; cung cấp nguồn nước mặt bảo đảm chất lượng cho các nhà máy xử lý nước sạch của tỉnh Hậu Giang; đảm bảo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 260.000 dân ở thành phố Vị Thanh và các khu vực lân cận như huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Châu Thành A.

Bên cạnh đó, Dự án nhằm tạo ra khu trữ nước tĩnh, xử lý cơ bản lượng phù sa, độ đục, giảm thiểu phần lớn chi phí cho xây dựng nhà máy xử lý nước trong công tác lọc nước; tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh vùng sông nước, góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường thiên nhiên trong khu vực; góp phần bảo tồn, phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Được biết, dự án do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng tại xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy với tổng diện tích đất sử dụng là 50 héc ta. Trong đó, diện tích mặt nước là 34,53 héc ta, hồ chứa có dung tích là 1,57 triệu m3, cao trình đáy hồ chứa âm 5 mét.

Tổng mức đầu tư của dự án gần 165 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương. Trong đó, chi phí xây dựng gần 82 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 52,5 tỉ đồng... Dự án được thực hiện từ năm 2018 đến 2020 và có thời hạn sử dụng từ 20 đến dưới 50 năm.

UBND tỉnh giao Chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Giao Giám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

BBT

 

Các tin khác