Kết quá xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2018: Hậu Giang tăng 6 bậc
31/5/2019, 14:14 (GMT+7)

Theo kết quả chỉ số PAR INDEX 2018 được Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ công bố, UBND tỉnh Hậu Giang xếp hạng thứ 35 trong tổng số 63 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với chỉ số tổng hợp PAR INDEX đạt 76.42, tăng 6 bậc so với năm 2017.

Lãnh đạo tỉnh tham quan hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh nhân ngày khai trương 18.5.2018

Kết quả chỉ số CCHC năm 2018 của các bộ chia làm 2 nhóm: Nhóm thứ nhất, đạt kết quả chỉ số CCHC trên 80%, bao gồm 14 bộ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công thương; Bộ Ngoại giao…

Nhóm thứ hai đạt kết quả CCHC từ trên 70% đến dưới 80% gồm 4 bộ: Bộ Xây dựng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y tế và cuối cùng là Bộ Giao thông vận tải

Đối với kết quả CCHC 2018 của các tỉnh, thành phố được phân thành 4 nhóm A (trên 80%); nhóm B (75-80%); nhóm C (70 – 75%); nhóm D (dưới 70%). Quảng Ninh giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng với kết quả chỉ số đạt 89,06% - cao hơn 5,08% so với đơn vị đứng ở vị trí thứ hai là thành phố Hà Nội. Phú Yên là địa phương xếp thứ 63/63 tỉnh, thành phố với kết quả đạt 69,53%. Theo bảng xếp hạng, Hậu Giang được xếp vào nhóm B với kết quả chỉ số đạt 76,42.

Kết quả chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 (SIPAS 2018) chung cả nước là 82,99% - tăng hơn 2% so với năm 2017. Chỉ số hài lòng về 4 yếu tố là: Tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; công chức, kết quả dịch vụ tăng so với năm 2017. Tuy nhiên, chỉ số hài lòng về yếu tố tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị giảm. Đối với Hậu Giang chỉ số SIPAS năm 2018 là 86,38% tăng hơn so với năm 2017 là 82,87%.

Năm 2018, Hậu Giang đạt được kết quả như trên là do Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, có bước đột phá trong cải cách hành chính, ban hành kế hoạch về nâng cao chất lượng các chỉ số PAR INDER, SIPAS, PAPI và PCI tỉnh Hậu Giang; Thủ tục hành chính được được đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết, công bố, công khai, niêm yết kịp thời, đúng quy định nên tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tra cứu, tìm hiểu và thực hiện.

Bên cạnh đó, việc thực hiện cơ chế một cửa được thực hiện đồng bộ, cơ chế một cửa liên thông được chuẩn bị tốt và từng bước được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, kỹ năng hành chính của cán bộ, công chức ngày càng hoàn thiện, tinh thần thái độ phục vụ ngày càng được nâng cao, cùng với việc đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả thiết thực và tạo được sự hài lòng của cá nhân và tổ chức về sự phục vụ cửa cơ quan nhà nước./.

MT

Các tin khác