Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo VBPL

Lấy ý kiến về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Châu Thành A và TP Vị Thanh (18/05/2019)

Mọi ý kiến đóng góp gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh theo địa chỉ: số 02, Hòa Bình, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; hoặc email: vpdphaugiang@gmail.com, chậm nhất là ngày 20/5/2019.

Tổng số: 1; Số trang: 1

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối