<
Tin tức và sự kiện - News and events

Đoàn thể - Union

Tuyên truyền phổ biến GD-PL - Popular propaganda education

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẬU GIANG TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT THÁNG 11/2018 (12/11)

Ngày 08 tháng 11 năm 2018 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức Ngày pháp luật tháng 11 năm 2018. Tham dự có đồng chí Nguyễn Phong Minh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Ban, thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc, Công đoàn Khu công nghiệp và 55 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cùng tham dự.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức ngày pháp luật tháng 9/2018 (22/10)

Ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức Ngày pháp luật tháng 7 năm 2018. Tham dự có đồng chí Nguyễn Phong Minh, Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Ban, thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc, Công đoàn Khu công nghiệp và 51 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cùng tham dự.

Văn bản mới ban hành

 

STT

SỐ KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

01

1144/QĐ-BQL

15/11/2018

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BQL các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang

02

1145/QĐ-BQL

15/11/2018

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến Cơ sở BQL các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang

03

1146/QĐ-BQL

15/11/2018

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Cơ sở và xét công nhận sáng kiến giải pháp trong công tác hoặc đề tài nghiên cứu tại BQL các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang

04

1148/BQL-QLDN

15/11/2018

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Cung cấp tài liệu chuẩn bị Hội thảo Doanh nghiệp 2018

 

 

Liên kết website

Bản đồ Khu công nghiệp

Liên kết website

Cục kiểm soát TTHC
Thông tin tiện ích

mail.bqlkcnhg
Lịch cắt điện
Giá vàng
Dự báo thời tiết
Kết quả xổ số
Thị trường chứng khoán
Lượt truy cập

Văn bản pháp luật

DOANH NGHIỆP