HÀNG RÀO TBT

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

Thông tin Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình tiêu tràm hiệu quả và bền vững ở tỉnh Hậu Giang”

Thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở KH&CN Hậu Giang thông tin về Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình tiêu tràm hiệu quả và bền vững ở tỉnh Hậu Giang” do TS. Lê Hoàng Xuyên làm chủ nhiệm và Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang chủ trì thực hiện dự án. Đề tài dự kiến nghiệm thu trong tháng 3/2020.

     TIN MỚI CỦA TỈNH

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Lịch làm việc

     Dịch vụ trực tuyến    Thủ tục HC

    Chuyên mục KH&CN

    Sở hữu trí tuệ

     Liên kết website