Lượt truy cập

  TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG

  DỊCH VỤ THƯ VIỆN

  ĐIỂM SÁCH

  SÁCH MỚI

25 Tình huống pháp lý đời thường

“25 Tình huống pháp lý đời thường” của Thạc sĩ Đặng Thị Hàn Ni bao gồm 25 tình huống pháp lý thường gặp trong cuộc sống. Với hơn 10 năm tiếp nhận và tư vấn pháp luật miễn phí cho nhiều người dân, những người vô tình vướng vào vòng lao lý, tác giả đã có nhiều kinh nghiệm xử lý các tình huống dân sự và hình sự.

  THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

  Giờ phục vụ

 Từ Thứ 2 - Thứ 3
  - Sáng: 7 h - 11 h
  - Chiều: 13 h - 17 h
  - Tối: 17 h - 19 h 30 '

Từ Thứ 4 - Thứ 6
  - Sáng: 7 h - 11 h
  - Chiều: 13 h - 17 h

Thứ 7 và Chủ nhật nghỉ


  Điểm sách

 

  Liên kết sở, ngành

   Liên kết khác

Liên kết Thư viện

 
  Quản trị