Lượt truy cập

  TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG

  DỊCH VỤ THƯ VIỆN

  ĐIỂM SÁCH

  SÁCH MỚI

TƯ DUY ĐẠO ĐỨC (Vì sao những người tốt bị chia rẽ bởi chính trị và tôn giáo)

“Tư duy đạo đức (Vì sao những người tốt bị chia rẽ bởi chính trị và tôn giáo)” của tác giả Jonathan Haidt do Trương Thúy Ngân dịch được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật xuất bản năm 2018 được xem là một cuốn sách tuyệt vời, một tiếng nói vô cùng cần thiết giữa việc xây dựng nền chính trị dựa trên đạo đức.

  THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

  Giờ phục vụ

 Từ Thứ 2 - Thứ 3
  - Sáng: 7 h - 11 h
  - Chiều: 13 h - 17 h
  - Tối: 17 h - 19 h 30 '

Từ Thứ 4 - Thứ 6
  - Sáng: 7 h - 11 h
  - Chiều: 13 h - 17 h

Thứ 7 và Chủ nhật nghỉ


  Điểm sách

 

  Liên kết sở, ngành

   Liên kết khác

Liên kết Thư viện

 
  Quản trị