---Số lượt truy cập---

Trang chủ

Thanh tra tỉnh Hậu Giang: Tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2017 (29/12)

Thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-BNC ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THANH TRA TỈNH NHIỆM KỲ 2017 - 2022 (02/10)

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-CĐVC ngày 06/02/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Kế hoạch số 05/KH-CĐCS ngày 22/5/2017 của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022.

CĐCS THANH TRA TỈNH BÀN GIAO “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN” NĂM 2017 (18/08)

Thiết thực lập thành tích hưởng ứng kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2018 - 2023.

THƯ CỦA TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ GỬI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG (16/08)

Năm 2016, ngành Thanh tra Việt Nam kỷ niệm 71 năm truyền thống của ngành Thanh tra (23/11/1945 - 23/11/2016) trong không khí toàn Đảng, toàn dân đang nỗ lực thi đua triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển KTXH của đất nước giai đoạn 2016-2020; Quốc hội khóa XIV chuẩn bị kết thúc thành công kỳ họp thứ 2 với nhiều nhiệm vụ quan trọng của đất nước; các Bộ, ngành, địa phương đang chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, tôi thân ái gửi tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Thanh tra lời chúc mừng, chúc sức khoẻ và thắng lợi.

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/6 (12/06)

Hòa trong không khí cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6/1950 - 01/6/2017)

-----------------------------------