Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 15/10 đến ngày 21/10/2018 (điều chỉnh lần 5)
12/10/2018, 9:18 (GMT+7)

THỨ HAI            15/10/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch khám sức khỏe định kỳ.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với các đơn vị về việc rà soát lại phương án tuyến và việc xây dựng móng trụ điện của công trình Đường dây 500kv Sông Hậu – Đức Hòa đi qua Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A – giai đoạn 3, huyện Châu Thành. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND huyện Châu Thành; Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền nam (các đơn vị chuẩn bị nội dung theo chỉ đạo tại Công văn số 4611/VP.UBND –KT ngày 10/10/2018). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp; Phòng Kinh tế

- 16 giờ 00’ Chủ tịch dự Lễ hội truyền thống THP GROUP 2018 theo Thiệp mời của Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Mời Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Thường trực UBND huyện Châu Thành cùng dự (thay Giấy mời). Điểm tại Tập đoàn Tân Hiệp Phát, số 219 đại lộ Bình Dương, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xây dựng phong thái lãnh đạo, quản lý chuyên nghiệp cho nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh năm 2018. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh. Phòng KGVX

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018 và 2019 (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại; Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại về khiếu kiện Quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Mời Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự (thay Giấy mời). Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. Ban TCD

THỨ BA              16/10/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10 năm 2018, chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND tỉnh. Mời Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tư pháp, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội. Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh (thay Giấy mời). LĐVP: Đ/c Hùng; Phòng Tổng hợp

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Đoàn Kiểm toán nhà nước khu vực V về công bố Quyết định kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Mời Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). Phòng Kinh tế

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo đề xuất dự án “Khu đô thị mới thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành”. Mời lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tư pháp; UBND huyện Châu Thành; Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp; Phòng Kinh tế

- 14 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Kho bạc Nhà nước Hậu Giang về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Điểm tại Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, số 69A, đường 3/2 phường 5, thành phố Vị Thanh. LĐVP: Đ/c Hùng; Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Đoàn Công tác liên ngành và đối thoại với công dân địa bàn huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp và huyện Châu Thành. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường (Lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc); Thường trực UBND: huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp và huyện Châu Thành (UBND huyện Long Mỹ mời UBND xã Vĩnh Viễn A, UBND huyện Phụng Hiệp mời UBND xã Hòa Mỹ và hộ dân dự đối thoại theo danh sách đối thoại, UBND huyện Châu Thành mời UBND thị trấn Mái Dầm và hộ dân dự đối thoại theo danh sách đối thoại). Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười; Ban TCD

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Công ty Sunpro Capital Group Limited về dự án Nhà máy sản xuất thép tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành. Mời lãnh đạo các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND huyện Châu Thành; Công ty Sunpro Capital Group Limited (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Điệp; Phòng Kinh tế

THỨ TƯ              17/10/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2013 – 2018. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang. LĐVP: Đ/c Mười; Phòng Nội chính

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 9 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. Mời thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Giám đốc, Trưởng Phòng chuyên môn nghiệp vụ NHCSXH tỉnh; Trưởng Ban đại diện HĐQT huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện, thị xã (Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại; Phòng KGVX

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn về thủ tục đất đai của Trung tâm. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; UBND huyện Vị Thủy (UBND huyện Vị Thủy mời UBND thị trấn Nàng Mau); (Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (thay Giấy mời). Phòng Kinh tế

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Khu dân cư thương mại khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh” (trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng, xét tính pháp lý về việc sử dụng đất của các hộ dân, đặc biệt là hộ ông Nguyễn Minh Dữ). Mời lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Thanh tra tỉnh, UBND thành phố Vị Thanh; Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (thay Giấy mời). LĐVP: Đ/c Điệp; Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng và tập thể Thường trực UBND tỉnh. Mời thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh. LĐVP

- 19 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Tổng kết Hội thi hoạt động tuyên truyền cổ động tỉnh Hậu Giang lần thứ XV năm 2018. Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang. Phòng KGVX

THỨ NĂM          18/10/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh uỷ. Mời Đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh uỷ (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị biểu dương điển hình Phụ nữ Hậu Giang nói lời hay, làm việc tốt; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018; 02 năm thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Điểm tại Hội trường Thành ủy, thành phố Vị Thanh. Phòng KGVX

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị trực tuyến Đánh giá công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2018, giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế. Cục Thuế tỉnh chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị có liên quan. Điểm tại phòng họp trực tuyến Kho bạc Nhà nước Hậu Giang. Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018). Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang. Phòng Nội chính

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo BHXH tỉnh để trao đổi một số nội dung vướng mắc giữa hai ngành (Sở Y tế, BHXH tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (làm việc nội bộ; thay Giấy mời). LĐVP: Đ/c Thoại; Phòng KGVX

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; UBND huyện Vị Thủy (Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ; thay Giấy mời). LĐVP: Đ/c Điệp; Phòng Kinh tế

THỨ SÁU           19/10/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Mời Thành viên Hội đồng theo Quyết định 761/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Hùng; Phòng Tổng hợp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Đoàn đi công tác nước ngoài. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Điệp

 - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo tiến độ thực hiện Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm thương mại Nàng Mau, huyện Vị Thủy (khu I và khu II) và xem xét đề xuất đầu tư dự án chỉnh trang đô thị thị trấn Nàng Mau. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; UBND huyện Vị Thủy (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (thay Giấy mời). Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển nông nghiệp giữa tỉnh Hậu Giang và Viện Kinh tế nông nghiệp hữu cơ. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Giao thông vận tải, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP; Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Hội đồng xét chuyển viên chức sang công chức. Mời thành viên Hội đồng.. (theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND), Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 17 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ trao học bổng và chào mừng năm học mới 2018 – 2019 của Trường Đại học Võ Trường Toản. Điểm tại Trường Đại học Võ Trường Toản, quốc lộ 1A, Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY              20/10/2018

Đ/c Nguyễn Chí Hùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh trực Thường trực UBND tỉnh.

01 cán bộ Văn phòng UBND tỉnh trực cơ quan.

CHỦ NHẬT           21/10/2018

 - 9 giờ 00’ Chủ tịch tham dự Gala tổng kết Chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên Tự hào hàng Việt Nam năm 2018 do Bộ Công Thương tổ chức. Điểm tại nhà hát Lớn thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Mời Đ/c Hồ Thu Ánh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành viên UBND tỉnh trực Thường trực UBND tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Hoàng Thoại, Phó Chánh Văn phòng và 01 cán bộ Văn phòng UBND tỉnh trực cơ quan.


Đã ký và phát hành./.

Lich 15.10.2018 (Dieu chinh lan 5).doc
Trở lại