Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018 (Điều chỉnh lần 5)
5/10/2018, 10:53 (GMT+7)

THỨ HAI            08/10/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh đi công tác nước ngoài đến hết ngày 13/10/2018.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Phòng Quản trị - Tài vụ về kinh phí hoạt động của Văn phòng. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP

- 13 giờ 30’ Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Xuất khẩu miền Tây về việc phát triển vùng nguyên liệu khóm. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Thắng, Thường trực UBND thành phố Vị Thanh (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnhLĐVP: Đ/c Điệp; Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về chuẩn bị nội dung họp mặt ngày truyền thống ngành. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). Phòng KGVX

THỨ BA              09/10/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh sơ kết quý III năm 2018. Điểm tại phòng họp Trung tâm Sở Chỉ huy Quân sự tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười; Nội chính

 - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp và tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty Cấp thoát nước – CTĐT tỉnh. Mời Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Giám đốc: Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường, Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh; Công ty Cấp thoát nước – CTĐT tỉnh (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp; Phòng Kinh tế

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn thăm và chúc Lễ Chùa PôTum Vong Sây nhân dịp Lễ Sen Đol-ta năm 2018. Điểm tại ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Phòng KGVX

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Mời Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh. LĐVP 

THỨ TƯ              10/10/2018

                      - 8 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 10 năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy. LĐVP Đ/c: Thoại

- 9 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh về việc đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố Vị Thanh và huyện Châu Thành. Mời lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải; Thường trực UBND: thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (thay Giấy mời). Phòng Kinh tế

- 9 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới về tình hình thực hiện dự án Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Mời thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án theo Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 (UBND thành phố Vị Thanh chuẩn bị nội dung, hậu cần và mời các đơn vị có liên quan). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp; Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban ngành; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn. Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung. UBND các huyện, thị xã, thành phố mời thành phần cấp huyện và họp tại phòng họp trực tuyến cấp huyện. Ban Quản lý các khu công nghiệp họp tại huyện Châu Thành, Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng họp tại huyện Phụng Hiệp. Tài liệu đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (Thử nghiệm hệ thống lúc 14 giờ ngày 09/10/2018). LĐVP; Phòng Nội chính, Trung tâm HCC

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Nhà máy xay xát và kho gạo xuất khẩu tại thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A do Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Gia Khiêm làm chủ đầu tư. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; UBND huyện Châu Thành A; Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Gia Khiêm (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. Phòng Kinh tế

 - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn gặp gỡ, đối thoại với công dân và họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Châu Thành, thành phố Vị Thanh. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường (Lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc), Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Thường trực UBND: huyện Châu Thành, thành phố Vị Thanh (UBND thành phố Vị Thanh mời UBND phường III và hộ dân dự đối thoại). Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười; Ban TCD

THỨ NĂM          11/10/2018

  - 7 giờ 30’ Chủ tịch dự khai mạc Hội thi tìm hiểu về công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018. Điểm tại Hội trường số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang. Phòng Nội chính

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý III năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2018. Mời thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện mời),(Ban An toàn giao thông tỉnh chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Phòng Kinh tế

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự họp tổng kết chuyến công tác hỗ trợ thực hiện dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam từ ngày 01 đến ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới. Mời lãnh đạo: UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND thành phố (địa bàn triển khai Dự án), Ban Quản lý Dự án các tỉnh: Bến Tre, Long An, Bạc Liêu, An Giang, Sóc Trăng và Vĩnh Long; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án theo Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang (UBND thành phố Vị Thanh chuẩn bị nội dung, hậu cần và mời các đơn vị có liên quan). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp; Phòng Kinh tế

- 14 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự đối thoại doanh nghiệp quý III năm 2018. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh; Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Thanh tra tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (thay Giấy mời)LĐVP; Phòng Kinh tế 

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Điểm tại Phòng Khánh tiết HĐND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại; Phòng Tổng hợp 

- 18 giờ 30’ Chủ tịch dự Lễ mừng quốc khánh Hàn Quốc tại Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm: phòng Sapphire, tầng 2, khách sạn Lotte Legend Hotel Saigon, số 2A-4A, đường Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

   THỨ SÁU           12/10/2018

 - 8 giờ 00’ Chủ tịch dự Hội nghị góp ý các dự thảo Tờ trình, Quy định của Bộ Chính trị. Mời lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ cùng dự (thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường A, Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên nghe báo cáo đề xuất việc tạm ứng ngân quỹ Nhà nước để thực hiện giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (thay Giấy mời). LĐVP: Đ/c Điệp; Phòng Kinh tế

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ khảo sát hiện trạng khu vực dự kiến thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.  Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Long Mỹ (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại Hội trường UBND huyện Long MỹLĐVP: Đ/c Thoại; Phòng Tổng hợp

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại đối với khiếu kiện của bà Nguyễn Thị Bé, cư trú ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Mời Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. Ban TCD

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Ngày hội thanh niên khởi nghiệp sáng tạo năm 2018. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

 THỨ BẢY              13/10/2018

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự “Lễ khánh thành giai đoạn 1 nhà máy nước mặt sông Đuống”. Điểm tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

- Mời Đ/c Trần Văn Quân, Giám đốc Sở Nội vụ trực Thường trực UBND tỉnh.  

- Đ/c Nguyễn Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng và cán bộ Văn phòng UBND tỉnh trực cơ quan.

                   CHỦ NHẬT           14/10/2018

- Mời Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trực Thường trực UBND tỉnh.

  Đ/c Nguyễn Hoàng Thoại, Phó Chánh Văn phòng và cán bộ Văn phòng UBND tỉnh trực cơ quan.


Đã ký và phát hành./.

Lich 08.10.2018 (Dieu chinh lan 5).doc
Trở lại