Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2018 (Điều chỉnh lần 4)
28/9/2018, 10:25 (GMT+7)

THỨ HAI            01/10/2018

- 7 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự chào cờ. Điểm tại trụ sở UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Hội Cựu Chiến binh tỉnh về việc thông qua Tờ trình thành lập Câu lạc bộ - Doanh nhân Cựu chiến binh, Cựu quân nhân tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). Phòng Nội chính

- 9 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Ủy ban Mặt trận TQ VN tỉnh về phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường tại tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). Phòng Kinh tế

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Công ty TNHH MTV Nguyễn Đan Hậu Giang. Mời lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chi cục Thú y; Công ty TNHH MTV Nguyễn Đan Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp; phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp rà soát tiến độ thực hiện các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 15 năm thành lập Tỉnh. Mời Thành viên Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Hùng, Đ/c Thoại; Phòng KGVX

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. Mời Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Trưởng Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo tình hình thực hiện Dự án khu dân cư thương mại tại xã Vị Tân – phường 4 do Công ty Cổ phần Liên Minh làm chủ đầu tư. Mời lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; UBND thành phố Vị Thanh; Công ty Cổ phần Liên Minh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp; Phòng Kinh tế

THỨ BA              02/10/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND và số 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về xây dựng thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III đến năm 2020. Mời Thường trực Thành ủy Vị Thanh, Thường trực Thị ủy Long Mỹ; Cục Thống kê tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2020 theo Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp; Phòng Kinh tế

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường UBND xã Trường Long A, huyện Châu Thành A. Phòng KGVX

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp xúc cử tri huyện Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ. Phòng Tổng hợp

- 8 giờ 00’ Chánh Văn phòng tiếp xúc cử tri xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường UBND xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A. Phòng KGVX

- 14 giờ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp xúc cử tri huyện Long Mỹ. Điểm tại Hội trường Trung tâm học tập cộng đồng xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ. Phòng Tổng hợp

- 18 giờ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ Khai mạc Hội chợ Công nghiệp – Thương mại khu vực đồng bằng sông Cửu Long – Kiên Giang năm 2018. Điểm tại Quảng trường Phú Gia, đường Tôn Đức Thắng, phường An Hòa,   thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- 14 giờ 00’ Chánh Văn phòng tiếp xúc cử tri thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp.

THỨ TƯ              03/10/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị trực tuyến về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời Thường trực: HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành và chuyên viên chuyên trách, phụ trách công nghệ thông tin của đơn vị; Lãnh đạo: VNPT Hậu Giang, Viettel Hậu Giang, Bưu điện tỉnh Hậu Giang; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và chuyên viên chuyên trách, phụ trách công nghệ thông tin của đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn. UBND cấp huyện mời thành phần cấp huyện. Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung và hậu cần. Thành phần các huyện, thị xã, thành phố họp tại phòng họp trực tuyến cấp huyện; Ban Quản lý các khu công nghiệp họp tại huyện Châu Thành; Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng họp tại huyện Phụng Hiệp. Tài liệu đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (Thử nghiệm hệ thống lúc 14 giờ ngày 02/10/2018). LĐVP

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp xúc cử tri huyện Vị Thủy. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Bình, huyện Vị Thủy. Phòng Tổng hợp

- 8 giờ 00’Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tiếp xúc cử tri thị xã Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND xã Long Bình, thị xã Long Mỹ. Phòng Tổng hợp

- 8 giờ 00’ Chánh Văn phòng tiếp xúc cử tri xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp.

- 14 giờ 00’ Chủ tịch họp Chi bộ. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Mời Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo. LĐVP: Đ/c Thoại; Phòng KGVX

- 14 giờ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp xúc cử tri huyện Vị Thủy. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy. Phòng Tổng hợp

- 14 giờ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tiếp xúc cử tri thị xã Long Mỹ. Điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ. Phòng Tổng hợp

- 14 giờ 00’ Chánh Văn phòng tiếp xúc cử tri xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp.

THỨ NĂM          04/10/2018

- 8 giờ 00’ Chủ tịch dự Chương trình “Nhìn lại sự nghiệp 30 năm thu hút FDI tại Việt Nam; Tầm nhìn mới, cơ hội mới cho FDI trong Kỷ nguyên mới” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng dự. Điểm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A. Phòng KGVX

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Nhà máy xay xát và kho gạo xuất khẩu tại thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A do Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Gia Khiêm làm chủ đầu tư. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; UBND huyện Châu Thành A; Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Gia Khiêm (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. 

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 9 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ khởi công công trình Trụ sở Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hậu Giang. Đường 3/2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ Chủ tịch làm việc với Bộ Tài chính. Thành phần mời: Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang. Điểm tại Trụ sở Bộ Tài chính (thay Giấy mời).

 - 14 giờ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A. Phòng KGVX

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Đoàn Công tác liên ngành xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân địa bàn thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Thường trực UBND: thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười; Ban TCD

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đi công tác thành phố Hồ Chí Minh.

THỨ SÁU           05/10/2018

- 9 giờ 00’ Chủ tịch làm việc với Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA Việt Nam). Mời Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng dự. Điểm tại Văn phòng JICA Việt Nam, tầng 11, Tòa nhà CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Chi bộ.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc tại cơ quan.

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ Bàn giao Chi cục Quản lý thị trường ở địa phương về Bộ Công Thương. Mời Lãnh đạo: Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Chi cục quản lý thị trường cùng dự (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường A, Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Kinh tế

 - 15 giờ 00’ Chủ tịch làm việc với Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA Việt Nam). Mời Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng dự. Điểm tại Văn phòng KOICA Việt Nam, tầng 18 Tòa nhà Keangnam Ha Noi Landmark 72, E6, Phạm Hùng, Quận Từ Liêm, Hà Nội

- 15 giờ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ dâng hương Lễ hội Truyền thống kỷ niệm 150 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2018). Tập trung tại UBND tỉnh Kiên Giang để thành lập đoàn dâng hương tại Đình Nguyễn Trung Trực. Phòng KGVX

- 20 giờ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ Khai mạc Lễ hội Truyền thống kỷ niệm 150 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2018). Điểm tại Quảng trường Trần Quang Khải, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Phòng KGVX

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY           06/10/2018

Đ/c Nguyễn Chí Hùng, Chánh Văn phòng và cán bộ Văn phòng UBND tỉnh trực cơ quan.

CHỦ NHẬT        07/10/2018

- 14 giờ 00’ Chủ tịch dự “Lễ khánh thành giai đoạn 1 nhà máy nước mặt sông Đuống” theo thư mời của UBND thành phố Hà Nội. Điểm tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

- 12 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh đi công tác nước ngoài đến đến ngày 13/10/2018.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Chánh Văn phòng và cán bộ Văn phòng UBND tỉnh trực cơ quan.


Đã ký và phát hành./.

l?ch 01.10.2018 (Dieu chinh lan 4).doc
Trở lại