Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 24/9 đến ngày 30/9/2018 (Điều chỉnh lần 3)
21/9/2018, 10:1 (GMT+7)

THỨ HAI            24/9/2018

- 7 giờ 00’ Chủ tịch dự và trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Kim Đồng. Điểm tại Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh uỷ (theo lịch Tỉnh uỷ).

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Thường trực UBND thị xã Ngã Bảy; Công ty TNHH MTV BĐS Vũ Anh; Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp; phòng Kinh tế

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo Công văn số 383/BKHĐT-VP ngày 20/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời Thường trực: HĐND tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư (Ban Giám đốc Sở), Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê (Cục Trưởng, Phó Cục Trưởng), Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (Trưởng, Phó Ban), 03 Ban QLDA ĐTXD cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Hùng; phòng Tổng hợp

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên nghe báo cáo công tác chuẩn bị đối thoại với doanh nghiệp quý III năm 2018. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (thay Giấy mời). LĐVP: Đ/c Hùng; phòng KInh tế

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh thông qua kết quả giám sát đối với Đảng bộ Sở Y tế trong việc triển khai, thực hiện và quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị. Mời thành phần Đoàn Giám sát theo Quyết định số 1285-QĐ/TU ngày 30/7/2018. Điểm tại Hội trường Sở Y tế. LĐVP: Đ/c Thoại; phòng KGVX

 - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang”. Mời lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Vị Thanh (UBND thành phố Vị Thanh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (thay Giấy mời). LĐVP: Đ/c Điệp; phòng Kinh tế

- 18 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Tết Trung thu với các em thiếu niên, nhi đồng. Điểm tại Trường Tiểu học Long Phú 2, ấp Long Hòa 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Phòng KGVX

THỨ BA              25/9/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Điểm tại Trung tâm Sở Chỉ huy Quân khu, số 9, đường Cách mạng tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ (cả ngày). Phòng Nội chính

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh thông qua kết quả giám sát đối với Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc triển khai, thực hiện và quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị. Mời thành phần Đoàn Giám sát theo Quyết định số 1286-QĐ/TU ngày 30/7/2018. Điểm tại Hội trường BHXH tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại; phòng KGVX

- 9 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng công trình trụ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước Khu vực V. Điểm tại số 7, đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Long Mỹ năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ (cả ngày). Phòng Nội chính

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh thông qua phương án cải tạo cây xanh Công viên Chiến Thắng, phường V, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh; Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Vị Thanh (UBND thành phố Vị Thanh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (thay Giấy mời). LĐVP: Đ/c Thoại; phòng KGVX

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ              26/9/2018

- 7 giờ 00’ Chủ tịch dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ. LĐVP: Đ/c Hùng; phòng Nội chính

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về trồng rừng thay thế các dự án tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân; Thường trực UBND huyện Phụng Hiệp (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (thay Giấy mời). LĐVP: Đ/c Điệp; phòng Kinh tế

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo Sở, Ban, ngành, đoàn thể; Thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình; Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Thường trực UBND, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố; Thường trực UBND cấp xã, đại diện tập thể, cá nhân được khen thưởng và đại diện Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình ấp Bình Trung, xã Long Bình, thị xã Long Mỹ (UBND huyện mời cấp xã). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chuẩn bị nội dung và hậu cần; mời Ban Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; mời các tập thể, cá nhân được khen thưởng và đại diện Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại; phòng KGVX

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn Giám sát Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội. Mời lãnh đạo Văn phòng: HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, 03 Ban QLDA ĐTXD công trình cấp tỉnh (Sở Tài chính phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (thay Giấy mời). LĐVP: Điệp; phòng Kinh tế

THỨ NĂM          27/9/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự buổi làm việc của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại; phòng Nội chính

- 9 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh về các nội dung: kinh phí để phục vụ Đại hội Mặt trận các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024; bố trí nơi làm việc của Văn phòng Ban Đoàn kết tôn giáo. Mời lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ (Ủy ban MTTQ VN tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (thay Giấy mời). LĐVP: Đ/c Thoại; phòng KGVX

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI VÀ PCI. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh; Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang; Bưu điện tỉnh Hậu Giang (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP

- 16 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp đoàn công tác đi nước ngoài. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy). Phòng Ngoại vụ

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Phiên giải trình về tình hình quản lý các dự án vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Giấy mời số 175/GM-HĐND ngày 21/9/2018 của HĐND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Phòng Kinh tế; Phòng Tổng hợp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Sở Công Thương về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Mời lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Công ty Điện lực Hậu Giang (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (thay Giấy mời). LĐVP: Đ/c Điệp; phòng Kinh tế

THỨ SÁU           28/9/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 (mở rộng) sơ kết công tác quý III/2018, triển khai chương trình công tác quý IV/2018. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh. LĐVP: Đ/c Hùng; phòng Tổng hợp

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh. LĐVP: Đ/c Hùng; phòng Nội chính

THỨ BẢY           29/9/2018

- 7 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ năm 2018. Mời Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng dự. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, khu vực 2, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ (cả ngày). LĐVP: Đ/c Mười

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng giám sát Xổ số Quý III/2018. Mời Thành viên Hội đồng; Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang. Điểm tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang. LĐVP: Đ/c Hùng

- Mời Đ/c Trần Văn Quân, Giám đốc Sở Nội vụ trực Thường trực UBND tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Chí Hùng, Chánh Văn phòng và cán bộ Văn phòng UBND tỉnh trực cơ quan.

CHỦ NHẬT           30/9/2018

- Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh trực cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Chí Hùng, Chánh Văn phòng và cán bộ Văn phòng UBND tỉnh trực cơ quan.


Đã ký và phát hành./.

Lich 24.9.2018 (Dieu chinh lan 2).doc
Trở lại