Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2018 (Điều chỉnh lần 3)
14/9/2018, 10:24 (GMT+7)

THỨ HAI            17/9/2018

- 7 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp (cả ngày). LĐVP: Đ/c Hùng; phòng Nội chính

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị triển khai xây dựng Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020 tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT. LĐVP: Đ/c Điệp; phòng Kinh tế

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang. Mời Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Tòa án nhân dân tỉnh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang, Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Điệp; phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

THỨ BA              18/9/2018

- 7 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp tục dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp (cả ngày). LĐVP: Đ/c Hùng; phòng Nội chính

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự họp mặt Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Mời lãnh đạo: Sở Nông nghiệp & PTNT, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Điểm tại Khu Hòa An, Trường Đại học Cần Thơ.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo tình hình đầu tư cơ sở hạ tầng dự án Khu tái định cư, dân cư phục vụ khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1 do Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Vạn Phong làm chủ đầu tư. Mời lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện Châu Thành, Châu Thành A; Công ty Điện lực Hậu Giang, Công ty cổ phần Cấp thoát nước - CTĐT Hậu Giang, (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (thay Giấy mời). LĐVP: Đ/c Điệp; phòng Kinh tế

- 15 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh nghe báo cáo công tác chuẩn bị nội dung họp Ban Chỉ đạo các chỉ số về cải cách hành chính (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Hùng; phòng Nội chính

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị tổng kết Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2018. Mời Lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Hậu Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; Thường trực UBND, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn; 21 hộ dân tiêu biểu, Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung và mời các hộ dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp; phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ và họp xét giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn huyện Vị Thủy, thị xã Ngã Bảy, huyện Châu Thành, thành phố Vị Thanh. Mời Thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Chủ tịch UBND, Công an huyện Châu Thành; Thường trực UBND: thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy, huyện Vị Thủy (UBND thành phố Vị Thanh mời UBND phường IV). Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười; Ban TCD

THỨ TƯ              19/9/2018

- 8 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng và việc hỗ trợ thi công các công trình trọng điểm ngành điện. Mời lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an huyện Châu Thành, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Châu Thành A, UBND huyện Phụng Hiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Công ty Điện lực Hậu Giang, Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam, Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam (Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Hùng; phòng Kinh tế

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2018. Mời Đại biểu cấp Quân khu: Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Bộ Tham mưu, phòng Quân lực, Cục Chính trị; Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Báo Hậu Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang; Trung tâm phòng chống HIV/AIDS; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng, Trưởng phòng Y tế, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; các tập thể và cá nhân được khen thưởng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị nội dung và mời các tập thể và cá nhân được khen thưởng). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười; phòng Nội chính

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Lãnh đạo Văn phòng về thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ. Mời Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Công đoàn Văn phòng. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Điệp, Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và thị sát một số khu, cụm công nghiệp do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh quản lý. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Châu Thành A (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung và địa điểm thị sát). Tập trung tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (thay Giấy mời). LĐVP: Đ/c Điệp; phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc định kỳ với lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị: Mặt trận tổ quốc VN tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, Trường Chính trị tỉnh, Báo Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). 

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM          20/9/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo xử lý các điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh (Công an tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Hội trường trực tuyến Công an tỉnh. LĐVP: Đ/c Hùng; phòng Nội chính

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh. Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh. phòng Nội chính

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên gặp gỡ và đối thoại với công dân trên địa bàn huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành A. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường (Lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc), Thường trực UBND: huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành A (UBND huyện Vị Thủy mời UBND xã Vị Thanh và hộ dân, UBND huyện Châu Thành A mời UBND thị trấn Một Ngàn và hộ dân dự đối thoại). Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười; Ban TCD

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh. LĐVP

THỨ SÁU           21/9/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị trực tuyến về Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo; Văn phòng TT Ban Chỉ đạo;  Tổ Chuyên viên giúp việc; Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành không là thành viên Ban Chỉ đạo (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung, hậu cần và mời các đơn vị trực thuộc ngành, đơn vị liên quan). Điểm tại Trung tâm Viettel tỉnh. Thành phần cấp huyện: Thường trực Huyện, Thị, Thành ủy; lãnh đạo UBND; thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” cấp huyện; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện không là thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện; Lãnh đạo UBND cấp xã; Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” cấp xã (công chức văn hóa xã hội); (UBND cấp huyện mời). Riêng thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy: chỉ mời Thường trực Thành ủy, UBND, Thường trực Ban Chỉ đạo họp tại Trung tâm Viettel tỉnh. Huyện Long Mỹ họp tại Trung tâm Viettel thị xã Long Mỹ. Thành phần cấp huyện còn lại họp tại Trung tâm Viettel cấp huyện.  Phòng KGVX

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra Chính phủ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (có thư mời riêng). LĐVP: Đ/c Mười; Ban TCD

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Điểm tại phòng họp trực tuyến Công an tỉnh Hậu Giang. Phòng Nội chính

- 13 giờ 00’ Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh uỷ. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh uỷ (theo lịch Tỉnh uỷ).

- 15 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Lễ ký kết hợp tác giữa tỉnh Hậu Giang và tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; Giám đốc một số sở, ngành. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (có chương trình và thư mời riêng). LĐVP: Đ/c Hùng, Đ/c Điệp; phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Hội nghị về ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Hậu Giang (Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại; phòng Tin học

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY           22/9/2018

- 15 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Họp mặt truyền thống Trung đoàn 1 – U Minh Quân khu 9. Điểm tại Trạm khách T80, Quân khu 9, số 153A đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

- Mời Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trực Thường trực UBND tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Chí Hùng, Chánh Văn phòng và cán bộ Văn phòng UBND tỉnh trực cơ quan.

CHỦ NHẬT        23/9/2018

          - Đ/c Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên trực cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Hoàng Thoại, Phó Chánh Văn phòng và cán bộ Văn phòng UBND tỉnh trực cơ quan.

Lich tuan sau (Dieu chinh lan 3).doc
Trở lại