Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 09/9 đến ngày 16/9/2018 (điều chỉnh lần 5)
7/9/2018, 10:38 (GMT+7)

CHỦ NHẬT        09/9/2018

          7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự buổi khám, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí của Đoàn Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (Sở Y tế chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy. Phòng KGVX

THỨ HAI            10/9/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch đi công tác nước ngoài đến hết tuần.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9/2018. Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh. LĐVP: Đ/c Hùng; Phòng Tổng hợp

- 7 giờ 30’ các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật Đặc xá (sửa đổi). Điểm tại phòng họp trực tuyến Công an tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười; Phòng Nội chính

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Tổ khảo sát của Bộ Tài chính triển khai Quyết định số 2428/QĐ-BTC ngày 24/11/2017 về khảo sát tình hình quản lý thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (thay giấy mời). Phòng Kinh tế

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 18 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp Đoàn Công tác Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại Nhà khách Hậu Giang (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Hùng

THỨ BA              11/9/2018

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại huyện Châu Thành A (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Điệp

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp & PTNT, Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Lao động TB&XH, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thường trực UBND huyện, thị xã, thành phố (Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (thay giấy mời).  Phòng Nội chính.

7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đi công tác Hà Nội.

- 7 giờ 30’ Đ/c Nguyễn Chí Hùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên UBND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật trồng trọt và dự thảo Luật chăn nuôi theo Giấy mời của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Phòng Kinh tế.

- 14 giờ 00’ các Phó Chủ tịch làm việc với Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Hùng

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

THỨ TƯ              12/9/2018

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự diễn tập thử khu vực phòng thủ huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp. LĐVP: Đ/c Hùng

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về tình hình triển khai thực hiện kết luận số 344/KL-TTCP ngày 14/3/2018 của Thanh tra Chính phủ. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, 03 Ban QLDA ĐTXD cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Văn phòng UBND tỉnh; UBND: thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (làm việc nội bộ; thay giấy mời). LĐVP: Đ/c Mười 

- 8 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 – 2020. Mời Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng dự. Điểm tại phòng họp 612, trụ sở Kiểm toán nhà nước, 116 Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về tiến độ thực hiện Đề án nâng cấp Nhà khách Bông Sen thành phố Vị Thanh đạt chuẩn 4 sao. Mời lãnh đạo Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Công ty TNHH HTC Hậu Giang (Nhà khách Bông Sen chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Hùng

THỨ NĂM          13/9/2018

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp tục dự diễn tập thử khu vực phòng thủ huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp. LĐVP: Đ/c Hùng

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng thẩm định dự án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035. Mời thành viên Hội đồng thẩm định (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên kiểm tra tiến độ dự án Khu đô thị mới Ngã Bảy – giai đoạn 2. Mời Thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh; UBND thị xã Ngã Bảy. Điểm tập trung tại thị xã Ngã Bảy. Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2018 (VBS 2018). Mời lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương cùng dự (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung). Điểm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), số 57 Phạm Hùng, Hà Nội (thay giấy mời). Phòng Kinh tế

THỨ SÁU           14/9/2018

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự họp thống nhất các nội dung chuẩn bị tổ chức Hội thi tìm hiểu công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018. Điểm tại phòng họp Ban dân vận Tỉnh ủy. Phòng Nội chính, Phòng Tổng hợp.

- 9 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Chi bộ.

- 8 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật vụ Thu Đông và ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam. Theo Giấy mời của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (thay Giấy mời)LĐVP: Đ/c Điệp

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp và làm việc với Đoàn công tác 722. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Điệp; Phòng Tổng hợp

- 16 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh về việc giao đất đầu tư xây dựng dự án Văn phòng đại diện, Nhà khách tỉnh Hậu Giang và Khu thương mại dịch vụ kết hợp căn hộ tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Mời lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Tập đoàn Phú Cường cùng dự. Điểm tại Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.  LĐVP: Đ/c Hùng

THỨ BẢY           15/9/2018

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự khai giảng lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở tổ chức tại tỉnh Hậu Giang năm 2018. Điểm tại Hội trường khách sạn Bông Sen.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về tiến độ thực hiện dự án Nhà khách Bông Sen tại Phú Quốc. Mời Lãnh đạo Sở: Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Nhà khách Bông Sen, Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái (Nhà khách Bông Sen chuẩn bị nội dung). Điểm tại thành phố Hồ Chí Minh (làm việc nội bộ).  LĐVP: Đ/c Hùng

- Mời Đ/c Trần Văn Quân, Giám đốc Sở Nội vụ trực Thường trực UBND tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng và cán bộ Văn phòng UBND tỉnh trực cơ quan.

CHỦ NHẬT         16/9/2018

19 giờ 45 Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII theo Giấy mời của Tổng Cục Chính trị. Điểm tại Hội trường Nhà Văn hóa đa năng Quân khu 9, số 153 đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

- Đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn trực cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Chánh Văn phòng và cán bộ Văn phòng UBND tỉnh trực cơ quan.


Đã ký và phát hành./.

Lich tuan (Dieu chinh lan 5).doc
Trở lại