Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 03/9 đến ngày 09/9/2018 (Điều chỉnh lần 2)
31/8/2018, 9:56 (GMT+7)

THỨ HAI            03/9/2018

- Nghỉ bù Lễ 02/9.

- Mời Đ/c Trần Minh Hoàng, Giám đốc Sở Tài chính trực Thường trực UBND tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và cán bộ Văn phòng UBND tỉnh trực cơ quan.

THỨ BA              04/9/2018

- 7 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự chào cờ. Điểm tại trụ sở UBND tỉnh.

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Công ty TNHH xây dựng thương mại Phước Lộc tìm hiểu đầu tư phát triển du lịch Chợ nổi Ngã Bảy. Mời Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh; Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung và mời nhà đầu tư). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (thay giấy mời). LĐVP: Đ/c Thoại; Phòng KG-VX.

- 10 giờ 00’ Chủ tịch dự triển khai quyết định giám sát của Ủy ban kiểm tra Trung ương về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Công ty TNHH Nông nghiệp Nhất Thống về sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Mời lãnh đạo: Công ty TNHH Nông nghiệp Nhất Thống, Sở Nông nghiệp & PTNT, Liên minh HTX tỉnh, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh, Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; Thường trực UBND huyện Phụng Hiệp (Sở Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnhLĐVP: Đ/c Điệp; Phòng KT.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch họp Chi bộ. Điểm tại Trụ sở Tiếp Công dân.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự họp thông qua báo cáo kết quả giám sát công tác phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Điểm tại phòng Khánh tiết, HĐND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại; Phòng KG-VX.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về đầu tư dự án Nông nghiệp công nghệ cao FAM – Hậu Giang. Mời lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp & PTNT; Thường trực UBND huyện Phụng Hiệp, Giám đốc Trung tâm nông nghiệp Mùa Xuân (Sở Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (thay giấy mời)LĐVP: Đ/c Hùng; Phòng KT.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo tình hình triển khai dự án: “ xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh”. Mời lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Thường trực UBND thành phố Vị Thanh; lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp thoát nước – CTĐT Hậu Giang, Ban Quản lý dự án Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (Công ty cổ phần Cấp thoát nước – CTĐT Hậu Giang chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (thay giấy mời)LĐVP: Đ/c Điệp; Phòng KT.

THỨ TƯ              05/9/2018

- 7 giờ 00’ Chủ tịch dự Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 tại Trường THCS Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp.

- 10 giờ 00’ Chủ tịch dự trao quyết định tổ chức cán bộ. Mời lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Long Mỹ (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND huyện Long Mỹ. LĐVP: Đ/c Hùng; Phòng Tổng hợp.

- 7 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 tại Trường THPT Ngã Sáu, huyện Châu Thành.

- 7 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 tại Trường Tiểu học Xà Phiên 3, huyện Long Mỹ

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 tại Trường THCS Nguyễn Trãi, thị xã Ngã Bảy.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng và tập thể Thường trực UBND tỉnh. Mời thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh (làm việc nội bộ và thay giấy mời)LĐVP: Đ/c Hùng.

THỨ NĂM          06/9/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh. Điểm tại Hội trường trực tuyến Công an tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Đoàn giám sát 1285, 1286 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mời thành viên Đoàn giám sát (theo Quyết định số 1285-QĐ/TU và Quyết định số 1286-QĐ/TU ngày 30/7/2018). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Thoại.

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp giải quyết tình hình hợp đồng giáo viên, nhân viên ngành giáo dục năm học 2018-2019. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (thay giấy mời)LĐVP: Đ/c Thoại.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Tổ rà soát theo Quyết định số 1531/QĐ-UBND. Mời lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp & PTNT, Thanh tra tỉnh, Trung tâm nông nghiệp Mùa Xuân, Ban Tiếp công dân tỉnh; Thường trực UBND huyện Phụng Hiệp (Ban Tiếp công dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ và thay giấy mời). Ban TCD.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất hộ bà Lê Thị Diệu. Mời Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. Ban TCD.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh. Mời Thường trực: HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; Lãnh đạo: Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 03 Ban QLDA ĐTXD cấp tỉnh, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, Chi cục Hải quan Hậu Giang, Công ty Điện lực Hậu Giang, Công ty CP CTN – CTĐT tỉnh; Thường trực UBND, huyện, thị xã, thành phố (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chi cục Hải quan Hậu Giang họp tại UBND huyện Châu Thành; Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng họp tại UBND huyện Phụng Hiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố họp tại phòng họp cấp huyện). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (tài liệu đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; thử nghiệm hệ thống lúc 14 giờ 00’ ngày 05/9)LĐVP.

THỨ SÁU           07/9/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự họp rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Ngã Bảy năm 2018. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã Ngã Bảy. LĐVP: Đ/c Hùng.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự họp Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé giai đoạn 1. Mời Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi cùng dự. Điểm tại UBND tỉnh Kiên Giang, số 06 Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Điểm tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh. Phòng KT.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Mời thành viên Hội đồng..; lãnh đạo: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại; Phòng KG-VX.

THỨ BẢY           08/9/2018

- 8 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019. Điểm tại Hội trường Rùa, Khu II, Trường Đại học Cần Thơ.

- Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên trực cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Văn Mười và cán bộ Văn phòng UBND tỉnh trực cơ quan.

CHỦ NHẬT        09/9/2018

- Chủ tịch đi công tác nước ngoài đến hết tuần sau.

Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh trực cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Điệp và cán bộ Văn phòng UBND tỉnh trực cơ quan./.

LichTuan 4.9.2018 (Dieu chinh lan 2).doc
Trở lại