Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 27/8 đến ngày 03/9/2018 (Điều chỉnh lần 2)
24/8/2018, 13:22 (GMT+7)

LỊCH LÀM VIỆC

của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

từ ngày 27/8 đến 03/9/2018

 

THỨ HAI            27/8/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch tiếp công dân định kỳ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành A. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh; Thường trực UBND huyện: Phụng Hiệp (UBND huyện Phụng Hiệp mời UBND xã Long Thạnh và hộ dân), Châu Thành A (UBND huyện Châu Thành A mời UBND thị trấn Bảy Ngàn và hộ dân). Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười; Ban TCD

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập, Tổ Thư ký biên soạn quyển sách 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (2004 - 2019). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Hội Nông dân tỉnh về Trung tâm dạy nghề nông dân. Mời lãnh đạo Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội; Thường trực UBND huyện Châu Thành A. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. Phòng Kinh tế

- 8 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự họp giao ban Văn phòng UBND tỉnh. Mời lãnh đạo Văn phòng, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). 

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh. LĐVP

THỨ BA              28/8/2018

- 7 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự diễn tập Khu vực phòng thủ thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã Ngã Bảy (cả ngày). LĐVP: Đ/c Hùng

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm triển khai Nghị quyết số 42, Quyết định 1058/QĐ-TTg . Điểm tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, huyện Long Mỹ, thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL các Khu công nghiệp tỉnh; Thường trực UBND: huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, huyện Long Mỹ (UBND huyện Long Mỹ mời UBND xã Vĩnh Viễn A), thành phố Vị Thanh; Đại diện Lãnh đạo XNXD Hồng Trung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Ban TCD

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị chuyên đề về Quỹ tín dụng nhân dân. Điểm tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh.

THỨ TƯ              29/8/2018

- 7 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự diễn tập Khu vực phòng thủ thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã Ngã Bảy (cả ngày). LĐVP: Đ/c Hùng

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phương án xử lý đối với Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang. Mời Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh cùng dự. Điểm tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 30’ Chủ tịch họp đoàn công tác đi Hàn Quốc. Mời thành viên Đoàn. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn tín dụng cho Công ty Mía Đường Cồn Long Mỹ Phát. Mời Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh, Công ty Mía Đường Cồn Long Mỹ Phát cùng dự. Điểm tại trụ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

THỨ NĂM          30/8/2018

- 7 giờ 00’ Chủ tịch dự Lễ khởi công Nhà tưởng niệm Bác Hồ. Điểm tại Huyện ủy Phụng Hiệp.

- 9 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Lễ công bố xã Phú An, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới. Điểm tại sân Nhà văn hóa xã Phú An, huyện Châu Thành. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Chủ tịch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Sở, ngành: Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Công ty CP CTN – CTĐT Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Hùng; Phòng Nội chính; Ban TCD

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ dâng hương viếng Bác. Điểm tại Di tích Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ (theo lịch Tỉnh ủy). Phòng KGVX

- 13 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp và làm việc với Trưởng Đại diện Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh (JETRO Hồ Chí Minh). Mời đại diện lãnh đạo Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (thay thư mời). 

- 15 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh. Mời Thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về tiến độ thực hiện dự án “Mở rộng Nhà máy nước mặt Sông Hậu tại Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1” do Công ty Cổ phần nước Aquaone Hậu Giang đầu tư. Mời lãnh đạo: Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND huyện Châu Thành, Công ty Cổ phần nước Aquaone Hậu Giang (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnhLĐVP: Đ/c Điệp

THỨ SÁU           31/8/2018

- 5 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. LĐVP

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Lễ dâng hương viếng Bác. Điểm tại Di tích Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

- 8 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016 – 2020, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2019. Mời Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng dự. Điểm tại Khách sạn Đông Hà – Fortune Land, số 141 Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Phòng Kinh tế

- 15 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự “Lễ trao học bổng Agribank Hậu Giang”. Điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. 

- 14 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh quản lý và dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh tại phường V, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Thường trực UBND huyện: Châu Thành, Châu Thành A, thành phố Vị Thanh (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnhLĐVP: Đ/c Điệp

THỨ BẢY           01/9/2018

- Chủ tịch Lê Tiến Châu trực Thường trực UBND tỉnh.

- Lãnh đạo Văn phòng trực cơ quan: Đ/c Nguyễn Chí Hùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

CHỦ NHẬT        02/9/2018

- Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn trực Thường trực UBND tỉnh.

- Lãnh đạo Văn phòng trực cơ quan: Đ/c Nguyễn Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

THỨ HAI           03/9/2018

- Mời đồng chí Trần Minh Hoàng, Giám đốc Sở Tài chính trực Thường trực UBND tỉnh.

- Lãnh đạo Văn phòng trực cơ quan: Đ/c Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đã ký và Phát hành.

lich phat hanh (Dieu chinh lan 2) (1).doc
Trở lại