Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8 đến 26/8/2018 (Điều chỉnh lần 2)
17/8/2018, 10:19 (GMT+7)

LỊCH LÀM VIỆC

của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

từ ngày 20/8 đến 26/8/2018

THỨ BẢY            18/8/2018

Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên trực Thường trực UBND tỉnh. 

Lãnh đạo Văn phòng trực cơ quan: Đ/c Nguyễn Chí Hùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

CHỦ NHẬT         19/8/2018

Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh trực Thường trực UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng trực cơ quan: Đ/c Nguyễn Chí Hùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

THỨ HAI            20/8/2018

          - 8 giờ 00’ Chủ tịch dự Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Điểm tại Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, An Giang.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Công ty Greenity. Mời lãnh đạo Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Công trình đô thị Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ) LĐVP: Đ/c Điệp.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

THỨ BA              21/8/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp thông qua phương án thiết kế xây dựng, quy mô dự án công trình Trung tâm Hành chính công tỉnh. Mời lãnh đạo Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Công an tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Trung tâm Hành chính công, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung, mời đơn vị tư vấn). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Phòng KGVX.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

14 giờ 00’ Chủ tịch dự phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Điểm tại Hội trường Ban Giám Hiệu - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân. Mời Thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân (Sở NN&PTNT phối hợp với đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.  LĐVP: Đ/c Điệp.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Sở Công Thương về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Mời lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Công ty Điện lực Hậu Giang, Phòng Cảnh sát PCCC (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung, mời Ban Giám đốc, Trưởng, Phó phòng, đơn vị trực thuộc). Điểm tại Sở Công Thương. Phòng Kinh tế.

THỨ TƯ              22/8/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày). LĐVP.

 THỨ NĂM          23/8/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.  LĐVP: Đ/c Mười.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh Giám sát đối với Đảng bộ Sở Y tế về việc triển khai, thực hiện và quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị. Mời thành phần Đoàn Giám sát theo Quyết định số 1285-QĐ/TU ngày 30/7/2018. Điểm tại Sở Y tế.  LĐVP: Đ/c Thoại.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với huyện Châu Thành A về giải quyết vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng công trình Kè kênh xáng Xà No - giai đoạn 2 (Đoạn kè từ kênh 500 đến nhà bác sĩ Nhung). Mời lãnh đạo Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; Thường trực UBND huyện Châu Thành A(UBND huyện Châu Thành A chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). Phòng Kinh tế.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện dự án do Ban làm chủ đầu tư. Mời lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Thường trực UBND huyện: Châu Thành, Châu Thành A, Long Mỹ và thị xã Ngã Bảy (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.  LĐVP: Đ/c Điệp.

- 14 giờ 00’ Chủ tịch dự họp mặt cán bộ hưu trí Công an tỉnh qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2018). Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh Giám sát đối với Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc triển khai, thực hiện và quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị. Mời thành phần Đoàn Giám sát theo Quyết định số 1286-QĐ/TU ngày 30/7/2018. Điểm tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh.  LĐVP: Đ/c Thoại.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh. Mời Thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.  LĐVP: Đ/c Điệp.

- 20 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Chương trình Gala Phù sa yêu thương. Điểm tại Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh.

THỨ SÁU           24/8/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về vướng mắc trong công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng các công trình lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy).

- 9 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp nghe Tổ rà soát giải quyết khiếu nại của tỉnh báo cáo kết quả rà soát. Mời Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thộng vận tải, Thanh tra tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy và huyện: Châu Thành A, Châu Thành, Phụng Hiệp; thành viên Tổ giúp việc: Đ/c Lê Văn Năm, Phó Giám đốc Sở  Giao thông vận tải, Đ/c Lê Phước Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Đ/c Lê Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Đ/c Trịnh Thị Tuyết Hương, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ)LĐVP: Đ/c Mười, Ban TCD.  

- 8 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng cơ sở cung ứng thuốc”. Mời Lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Viettel Hậu Giang (Sở Y tế chuẩn bị nội dung, hậu cần và mời các đơn vị trực thuộc ngành, đơn vị liên quan). Điểm tại Trung tâm Viettel tỉnh; Thành phần cấp huyện: Thường trực UBND, Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế tuyến huyện; đại diện lãnh đạo: Trạm Y tế xã, các cơ sở khám, chữa bệnh và một số cơ sở cung ứng thuốc (UBND cấp huyện mời; thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy họp tại Trung tâm Viettel tỉnh; huyện Long Mỹ họp tại Trung tâm Viettel thị xã Long Mỹ). Điểm tại Trung tâm Viettel cấp huyện.  LĐVP: Đ/c Thoại. 

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Hiệp hội Mía đường Việt Nam về tình hình thu hoạch và tiêu thụ mía đường niên vụ năm 2018-2019. Mời Hiệp hội Mía đường Việt Nam; Các nhà máy đường đồng bằng sông Cửu Long; Lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Cục Thống kê tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn; Thường trực UBND: huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, thị xã Ngã Bảy và thành phố Vị Thanh (các địa phương mời thêm phòng NN&PTNT/KT, các xã có vùng nguyên liệu mía); Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ; Công ty Cổ phần Mía đường cồn Long Mỹ Phát, Nhà máy đường Vị Thanh, Nhà máy đường Phụng Hiệp (Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch họp rà soát tiến độ thực hiện các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Tỉnh và nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ dâng hương viếng Bác nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018). Mời Thành viên Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh, Công ty Cổ phần truyền thông Nexus (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.  LĐVP: Đ/c Hùng.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới tại một số điểm trường trên địa bàn huyện Vị Thủy và Phụng Hiệp. Mời lãnh đạo Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Thường trực UBND huyện: Vị Thủy, Phụng Hiệp (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung, địa điểm; theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại.

THỨ BẢY           25/8/2018

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp (28/8/1945 - 28/8/2018). Điểm tại UBND huyện Vị Thủy.

Mời đồng chí Trần Văn Quân, Giám đốc Sở Nội vụ trực Thường trực UBND tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng trực cơ quan: Đ/c Nguyễn Hoàng Thoại, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

CHỦ NHẬT        26/8/2018

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 khóa 84 năm 2018. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 10 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự họp mặt kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2018) và 15 năm thành lập Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở Nội vụ.  

Mời đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trực Thường trực UBND tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng trực cơ quan: Đ/c Nguyễn Hoàng Thoại, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đã ký và Phát hành!

lich phat hanh dc lan 2 TT.doc
Trở lại