Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 11/8 đến ngày 19/8/2018 (Điều chỉnh lần 3)
10/8/2018, 11:32 (GMT+7)

THỨ BẢY            11/8/2018

 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn trực. LĐVP: Đ/c Điệp

CHỦ NHẬT            12/8/2018

 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên trực. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ HAI            13/8/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch đi công tác Quảng Ninh. Thành phần theo Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 29/7/2018 của UBND tỉnh (Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị); (thay thư mời). LĐVP: Đ/c Hùng

          - 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tham dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30. Mời Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cùng dự. Điểm tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội (đến hết ngày 15/8/2018). LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (cả ngày). Phòng KGVX, Phòng NC

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Ban Chỉ đạo VnSat về nội dung, tiến độ thực hiện dự án. Mời thành viên Ban Chỉ đạo dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Hậu Giang; Ban Quản lý dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Hậu Giang (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung; mời Ban Quản lý dự án). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ BA              14/8/2018

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT về tiến độ thực hiện các dự án. Mời Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Thường trực UBND huyện: Châu Thành, Châu Thành A, Long Mỹ và thành phố Vị Thanh (Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ)LĐVP: Đ/c Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 năm 2018. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phòng Nội chính

- 13 giờ 30’ Chủ tịch họp chuẩn bị kế hoạch tổ chức giải marathon tại Hậu Giang. Mời lãnh đạo Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Đài PTTH tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Trung tâm Hành chính công tỉnh. Mời lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính công tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ; thay thư mời). LĐVP: Đ/c Hùng

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về xác định nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần - Ban liên lạc Khu Đoàn thanh niên Tây Nam Bộ đối với dự án Nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường V, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND thành phố Vị Thanh (Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 02 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ TƯ              15/8/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên gặp gỡ, đối thoại với công dân và họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành A. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh; Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Thường trực UBND: thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành A (UBND huyện Châu Thành A mời UBND thị trấn Một Ngàn và hộ dân dự đối thoại). Điểm tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh. Ban TCD

 - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về các dự án vốn doanh nghiệp chậm tiến độ trên địa bàn các đơn vị: huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ, thị xã Ngã Bảy. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; UBND huyện: Vị Thủy, Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, Long Mỹ, UBND thị xã Ngã Bảy (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh. Mời Thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp nghe Tổ rà soát giải quyết khiếu nại của tỉnh báo cáo kết quả rà soát. Mời: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra tỉnh; Thành viên Tổ giúp việc gồm: Đ/c Lê Văn Năm, Phó Giám đốc Sở  Giao thông vận tải, Đ/c Lê Phước Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Đ/c Lê Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Đ/c Trịnh Thị Tuyết Hương, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (làm việc nội bộ)LĐVP: Đ/c Mười, Ban TCD

THỨ NĂM          16/8/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

          - 8 giờ 00’ Chủ tịch họp thông qua nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 tỉnh Hậu Giang đối với xã Phú An, huyện Châu Thành. Mời Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 23/5/2017, UBND huyện Châu Thành, Bí thư – Chủ tịch UBND xã Phú An (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 7 tháng đầu năm 2018. Mời Ban Giám đốc Sở, Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc. Điểm tại Sở Xây dựng (làm việc nội bộ; thay thư mời). LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018. Mời Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lãnh đạo các Ban, đảng, đoàn thể; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chánh Thanh tra Sở, ban ngành, cấp huyện; Trưởng Ban tiếp công dân cấp huyện (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười, Ban TCD

THỨ SÁU           17/8/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018. Điểm tại nhà văn hóa ấp Hòa Hưng, thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp. Phòng Nội chính

- 10 giờ 00’ Chủ tịch tiếp Nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, UBND thành phố Vị Thanh, UBND thị xã Long Mỹ, UBND thị xã Ngã Bảy, UBND huyện Châu Thành A (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018. Điểm tại Trường THPT Ngã Sáu, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018. Điểm tại nhà văn hóa ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy.

 - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018. Điểm tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - GDTX, khu vực 4, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng và tập thể Thường trực UBND tỉnh. Mời thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh. LĐVP

THỨ BẢY           18/8/2018

- 19 giờ 30’ Chủ tịch dự Chương trình trao học bổng tặng học sinh nghèo hiếu học khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2018. Điểm tại Hội trường Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

- 7 giờ 30' Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Mời Thường trực Tỉnh ủy; Thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Hậu Giang; các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh có tham gia đào tạo nguồn nhân lực hợp tác xã; 05 hợp tác xã nông nghiệp, 05 doanh nghiệp có tham gia liên kết với hợp tác xã nông nghiệp tiêu thụ nông sản (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh LĐVP: Đ/c Hùng

- 18 giờ 30' Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ ra mắt hãng hàng không Bamboo Airways. Điểm tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Quần thể du lịch nghĩ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn (Bình Định).

CHỦ NHẬT         19/8/2018

Lãnh đạo Văn phòng trực cơ quan. LĐVP: Đ/c Hùng

l_ch tu_n sau 13.8.2018 3.doc
Trở lại