Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/8 đến 12/8/2018 (Điều chỉnh lần 3)
3/8/2018, 13:36 (GMT+7)

LỊCH LÀM VIỆC

của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

từ ngày 06/8 đến 12/8/2018

THỨ HAI            06/8/2018

          - 7 giờ 00’ Thường trực UBND tỉnh dự chào cờ. Điểm tại Trụ sở UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại.

- 7 giờ 30’ Chủ tịch đi công tác tại tỉnh Đồng Nai. Thành phần: Đ/c Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Lãnh đạo: Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh; Đ/c Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại tỉnh Đồng Nai.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Mời Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Đ/c Trưởng Ban điều hành hệ thống bảo vệ trẻ em cấp tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ngành: Lao động – Thương binh và XH, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và DL, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và XH chuẩn bị tài liệu và hậu cần). Điểm tại Trung tâm Viettel tỉnh. Thành phần cấp huyện: Thường trực UBND, Lãnh đạo Phòng, đơn vị: Lao động – Thương binh và XH, Tư pháp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch UBND các xã, phường, trị trấn (UBND cấp huyện mời; thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy họp tại Trung tâm Viettel tỉnh; huyện Long Mỹ họp tại Trung tâm Viettel thị xã Long Mỹ ).Điểm tại Trung tâm Viettel cấp huyện.  LĐVP: Đ/c Thoại.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về kiện toàn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Mời Lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh LĐVP: Đ/c Điệp.

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến thuyết trình chủ đề Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). Phòng Tổng hợp.

- 15 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ Nội vụ. Mời Thường trực Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ).  LĐVP: Đ/c Mười, PTH.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại về khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Mời Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh. Ban Tiếp Công dân.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

THỨ BA              07/8/2018

- 8 giờ 00’ Chủ tịch dự khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện cho cán bộ, công chức tỉnh Hậu Giang năm 2018. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 9 giờ 00’ Chủ tịch thăm và làm việc với Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh. Mời Lãnh đạo Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và ĐT, Tài nguyên và MT, Khoa học và CN, Tài chính, Xây dựng, Ban quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực UBND: huyện Châu Thành A, huyện Vị Thủy (Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh. LĐVP: Đ/c Hùng; Phòng Kinh tế.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tham gia cùng Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về công tác phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 làm việc với UBND huyện Vị Thủy. Điểm tại Trụ sở UBND huyện Vị Thủy.  LĐVP: Đ/c Thoại.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với xã Đại Thành về kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; Công ty Điện lực Hậu Giang; Thường trực Thị ủy, UBND thị xã Ngã Bảy (Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND xã Đại Thành. Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 05 giờ 45 phút, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung, liên hệ Đ/c Nguyễn Thanh Phong, PTP. Phòng QT-TV, số đt 0939.274.678. Phòng Kinh tế.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau trạm 110kv. Mời thành viên Hội đồng thẩm định Dự án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng hp số 1 UBND tỉnh.  LĐVP: Đ/c Điệp.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Chi bộ.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới Phú An, huyện Châu Thành. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Y tế, Cục Thống kê tỉnh, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành (Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND xã Phú An. Phòng Kinh tế.

 - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Mời thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Thường trực UBND huyện, thị xã, thành phố (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Phòng Kinh tế, Phòng Nội chính.

 THỨ TƯ              08/8/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội thảo Đào tạo nghề - Giải quyết việc làm – Xuất khẩu lao động năm 2018. Mời lãnh đạo phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ; lãnh đạo: Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Dân tộc, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hậu Giang, Trường Đại học Võ Trường Toản; Thường trực UBND, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung; gửi thư mời các Trung tâm, các Trường, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thành phần cấp huyện, cấp xã). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Giao thông, Nông nghiệp và PTNT, Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Thường trực UBND: thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Mười.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 8 năm 2018. Điểm tại phòng khánh tiết HĐND tỉnh. LĐVP: Đ/c Hùng.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch dự họp thông qua kết quả giám sát cải cách hành chính. Điểm tại phòng khánh tiết HĐND tỉnh. LĐVP: Đ/c Hùng.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Đoàn giám sát 1285, 1286 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mời thành phần Đoàn theo Quyết định số 1285-QĐ/TU ngày 30/7/2018, 1286-QĐ/TU ngày 30/7/2018. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (có thư mời riêng) (làm việc nội bộ).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên đi công tác Hà Nội (đến hết tuần).

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ NĂM          09/8/2018

- 8 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018. Mời lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương cùng dự. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh. Phòng KGVX.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự buổi họp mặt: “Kỷ niệm 57 năm, ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2018)” tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang. Phòng KGVX.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 ngành giáo dục và đào tạo Hậu Giang (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và Giấy mời). Điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.LĐVP: Đ/c Thoại.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Lãnh đạo Bộ Tài chính về dự toán ngân sách năm 2019. Mời lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Điểm tại Trụ sở Bộ Tài chính, số 28, đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

THỨ SÁU           10/8/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ năm 2018. Mời lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương cùng dự. Điểm tại khách sạn Mường Thanh Luxury, khu E1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Phòng Kinh tế.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ trao học bổng “Tấm lòng vàng” năm 2018 (Liên đoàn Lao động tỉnh chuẩn bị nội dung và Giấy mời). Điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy. LĐVP: Đ/c Thoại.

- 9 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Hội đồng xét đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ liên thông và chính quy ngành Y, Dược của tỉnh Hậu Giang năm 2018. Mời thành viên Hội đồng (Sở Y tế chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Bộ Xây dựng về tình hình phát triển các đô thị trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Sở Xây dựng, Thường trực UBND: thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung). Điểm tại Trụ sở Bộ Xây dựng.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp tổ chức chương trình “Vầng trăng cổ nhạc tháng 12/2018” tại tỉnh Hậu Giang. Mời Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa – Thể thao và DL, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, lãnh đạo Sở Tài chính. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại.

THỨ BẢY 11/8/2018

Phó Chủ tịch Thưng trực Đồng Văn Thanh đi công tác Hà Nội.

CHỦ NHẬT 12/8/2018

 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tham dự Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19. Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng dự. Điểm tại Hội trường Nhà làm việc Bộ Ngoại giao, số 2, Lê Quang Đạo, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (cả ngày). LĐVP: Đ/c Hùng, Phòng Kinh tế.

Đã ký và Phát hành!

Lich 3108 (Dieu chinh lan 3).doc
Trở lại