Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 30/7 đến ngày 03/8/2018 (Điều chỉnh lần 2)
27/7/2018, 13:50 (GMT+7)

THỨ HAI            30/7/2018

  - 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị về “Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn”. Mời lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp & PTNT cùng dự. Điểm tại Trung tâm Hội nghị khách sạn Palace Đà Lạt, số 02, Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (thay thư mời).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phụng Hiệp giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Điểm tại Huyện uỷ Phụng Hiệp (theo lịch Tỉnh ủy). Phòng Tổng hợp, Kinh tế.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh chuẩn bị nội dung làm việc với Bộ Tài chính về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch 03 năm 2019 – 2021. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Điệp.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án “Đường Tây Sông Hậu, thành phố Vị Thanh”. Điểm tại phòng làm việc của Phó Chủ tịch (làm việc nội bộ).

THỨ BA              31/7/2018

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh (mở rộng) kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Điểm tại phòng họp Trung tâm Sở Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phòng Nội chính.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp giải quyết vướng mắc thanh toán chi phí Ban Quản lý dự án phát triển sau thu hoạch và Chế biến gạo tỉnh Hậu Giang phát sinh từ năm 2008 đến nay. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Nội vụ, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Ban Quản lý dự án phát triển sau thu hoạch và Chế biến gạo tỉnh Hậu Giang (Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.  

- 13 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội thảo khoa học “Công tác quy hoạch đào tạo; quản lý đào tạo và hiệu quả bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo ở tỉnh Hậu Giang hiện nay”. Điểm tại Hội trường lầu 3, Trường Chính trị tỉnh. LĐVP: Đ/c Hùng.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy. Phòng KGVX

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại với khiếu kiện của ông Nguyễn Hữu Phước. Mời ông Lê Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Thanh tra tỉnh cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. Ban Tiếp Công dân.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị trực thuộc nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2018. Điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (làm việc nội bộ). Phòng Kinh tế

THỨ TƯ              01/8/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng và tập thể Thường trực UBND tỉnh. Mời thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh. LĐVP.

- 7 giờ 30’ Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ủy quyền cho Đ/c Trần Văn Quân, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy với lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (làm việc nội bộ, theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. LĐVP: Đ/c Hùng.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ X năm 2017. Mời Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thi tỉnh; UBND, Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thi các huyện, thị xã, thành phố; tác giả (nhóm tác giả) dự kiến đạt giải Nhất, Nhì, Ba (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật chuẩn bị nội dung và mời tác giả (nhóm tác giả) dự kiến đạt giải Nhất, Nhì, Ba). Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang tiến độ thực hiện dự án Nhà máy điện rác Hậu Giang. Mời lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải; UBND huyện Phụng Hiệp; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang; Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp.

 - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM          02/8/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác chuẩn bị Hội thảo Đào tạo nghề - Giải quyết việc làm – Xuất khẩu lao động năm 2018 (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung và mời thành phần). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Hùng.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2017 – 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Trường Đại học Võ Trường Toản, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung, hậu cần và gửi thư mời các đơn vị trực thuộc). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Long Mỹ, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ. Phòng Tổng hợp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án đấu giá trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh. Mời lãnh đạo: HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh; các Đ/c Thành viên UBND tỉnh; Lãnh đạo: Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, 03 Ban QLDA ĐTXD cấp tỉnh, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, Chi cục Hải quan Hậu Giang, Công ty Điện lực Hậu Giang, Công ty CP CTN – CTĐT tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang; Thường trực UBND, các huyện, thị xã, thành phố (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chi cục Hải quan Hậu Giang họp tại UBND huyện Châu Thành; Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng họp tại UBND huyện Phụng Hiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố họp tại phòng họp cấp huyện). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (tài liệu đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; Thử nghiệm hệ thống lúc 8 giờ ngày 02/8). LĐVP

THỨ SÁU           03/8/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh (mở rộng) kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, 2015 – 2020. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười, Phòng Nội chính.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp công dân định kỳ; gặp gỡ, đối thoại với công dân và họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành A. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Thường trực UBND huyện Phụng Hiệp (UBND huyện Phụng Hiệp mời UBND xã Long Thạnh và hộ dân dự đối thoại). Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Ban Tiếp Công dân.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về các kiến nghị qua chuyến đi thực tế khảo sát việc đầu tư, xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 02 tỉnh Hà Nam và Lâm Đồng (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung); chuẩn bị các nội dung làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung). Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên khảo sát tình hình xây dựng nông thôn mới xã Đông Phước A, huyện Châu Thành. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành  (Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND xã Đông Phước A. Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 12 giờ 15 phút, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung, liên hệ Đ/c Nguyễn Thanh Phong, PP QT-TV, số đt 0939.274.678. LĐVP: Đ/c Thoại.

THỨ  BẢY           04/8/2018

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tham dự cùng Đoàn Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà cho hộ nghèo, trao quà, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh. Điểm tại hộ ông Trần Văn Trường, ấp Phương An, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.

- 9 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tham dự cùng Đoàn Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà cho hộ nghèo, trao quà, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh. Điểm tại nhà Văn hóa xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A.

Đã ký và Phát hành!

lich 30.7 (Dieu chinh lan 1).doc
Trở lại