Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 23/7 đến ngày 27/7/2018 (Điều chỉnh lần 2)
20/7/2018, 10:47 (GMT+7)

THỨ HAI            23/7/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh uỷ. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh uỷ (theo lịch Tỉnh uỷ).

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh uỷ (theo lịch Tỉnh uỷ).

- 8 giờ 40’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên đón Đoàn công tác Tỉnh uỷ Hà Nam. Điểm tại sân bay Cần Thơ (theo Kế hoạch của Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đi công tác tại tỉnh An Giang. Phòng Nội chính

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tỉnh uỷ Hà Nam. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Liên minh   Hợp tác xã tỉnh; Đ/c Bí thư: Thành ủy Vị Thanh, Huyện ủy Châu Thành A, Huyện ủy Phụng Hiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Hội đồng thẩm định lập điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Mời thành viên Hội đồng theo Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

THỨ BA              24/7/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự công bố các Quyết định về công tác cán bộ (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Hùng; Phòng TH

- 6 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ phát động “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2018. Điểm tại Công viên Xà No, thành phố Vị Thanh. Phòng KGVX

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Sở Giáo dục và Đào tạoLĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp Đoàn công tác Tỉnh uỷ Hà Nam. Điểm tại Nông trường Mùa Xuân, huyện Phụng Hiệp (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết vướng mắc các hộ dân ảnh hưởng công trình Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn. Mời lãnh đạo Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Xây dựng, Tư pháp, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; UBND huyện Phụng Hiệp; UBND huyện Châu Thành A; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Công ty Điện lực Hậu Giang; Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh. LĐVP

THỨ TƯ              25/7/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh; thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Cụm trưởng, Khối trưởng các Cụm, Khối thi đua tỉnh; Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp huyện (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (có thư mời riêng). LĐVP: Đ/c Hùng, Đ/c Thoại

- 8 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2030. Mời Lãnh đạo Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang; UBND huyện Long Mỹ (Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chuẩn bị nội dung và báo cáo). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tổng kết 05 năm thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Công an tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp trực tuyến Công an tỉnhLĐVP: Đ/c Mười

- 13 giờ 30’ Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành A giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Điểm tại Huyện uỷ Châu Thành A. Phòng KGVX

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vị Thủy giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Điểm tại Hội trường lớn Huyện uỷ Vị Thủy. Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp thẩm định về công nghệ của dự án Nhà máy sản xuất thép do Công ty Sunpro Capital Group Limited xin đầu tư tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành. Mời Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trân, đại diện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Trường Đại học Cần Thơ; lãnh đạo: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh, UBND huyện Châu Thành, Công ty Sunpro Capital Group Limited (Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (làm việc nội bộ)LĐVP: Đ/c Điệp

- 18 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ “Thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sĩ”. Điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Hậu Giang. Phòng KGVX

THỨ NĂM          26/7/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với Ban Giám đốc Sở Tư pháp, các Trưởng, phó phòng, các đơn vị trực thuộc về tình hình hoạt động, công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018. Mời các Đ/c: Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra tỉnh, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Sở Tư pháp chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp Sở Tư pháp. LĐVP: Đ/c Mười

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Điểm tại Huyện uỷ Châu Thành. Phòng KGVX

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Hậu Giang. Mời thành viên Tổ theo Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp; Phòng Kinh tế

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ngã Bảy giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Điểm tại Thị uỷ Ngã Bảy. Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị “Tuyên dương thành tích Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017”. Điểm tại Hội trường lớn Cục Thuế tỉnh Hậu Giang. Phòng Kinh tế

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Mời Thành viên Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Công an tỉnh và Sở Công Thương chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Phòng Nội chính

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh quý II năm 2018. Mời Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Trưởng Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển; lãnh đạo Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải; Thường trực UBND thị xã Ngã Bảy; Phòng Tài chính – Doanh nghiệp, Sở Tài chính. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp bàn phương án đầu tư điện, nước để cung cấp cho các hộ dân trong khu dân cư thương mại 586 tại phường VII. Mời lãnh đạo Sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Công ty Điện lực Hậu Giang, Công ty CP CTN – CTĐT Hậu Giang; UBND thành phố Vị Thanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (thay thư mời). LĐVP: Đ/c Điệp

- 19 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Chương trình văn nghệ tri ân “Mẹ và quê hương” nhân Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Phòng KGVX

THỨ SÁU           27/7/2018

- 6 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch viếng nghĩa trang Liệt sĩ. Điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (có thư mời riêng). LĐVP

- 8 giờ 00’ Chủ tịch đi thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu nhân Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Điểm tại UBND xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp. LĐVP: Đ/c Hùng

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững. Điểm tại phòng họp VIP, tầng 2, nhà 3 tầng, Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên đi thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu nhân Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) trên địa bàn huyện Long Mỹ. Điểm tại UBND xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ. LĐVP: Đ/c Mười

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, bàn một số nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018 của ngành Thanh tra (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, phát hành thư mời và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Phòng Nội chính

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại về khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất hộ bà Nguyễn Thị Thốn. Mời Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. Ban TCD

THỨ BẢY           28/7/2018

7 giờ 30’ Chủ tịch khảo sát một số tuyến đường thủy trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực UBND: thị xã Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ (Công an tỉnh bố trí phương tiện đi khảo sát; Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung và lịch trình). Tập trung tại Trụ sở UBND thị xã Long Mỹ lúc 7 giờ. LĐVP: Đ/c Hùng

Đã ký và phát hành./.

Lich 2989 (Dieu chinh lan 2).doc
Trở lại