Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16/7 đến ngày 20/7/2018 (Điều chỉnh lần 2)
13/7/2018, 11:32 (GMT+7)

THỨ HAI            16/7/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và tập thể Thường trực UBND tỉnh. Mời các Đ/c Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh (thay thư mời)LĐVP

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự buổi làm việc của Đoàn kiểm tra 722 của Ban Bí thư với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Mời Đ/c Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Đ/c Lê Văn Phượng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; các Đ/c Uỷ viên BCS đảng UBND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP

THỨ BA              17/7/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự buổi làm việc của Đoàn kiểm tra 722 của Ban Bí thư với Ban Thường vụ Thành uỷ Vị Thanh. Điểm tại phòng họp Thành uỷ Vị Thanh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ các Phó Chủ tịch dự Hội nghị thảo luận, đóng góp các chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khoá XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh uỷ (theo lịch Tỉnh uỷ). LĐVP: Đ/c Hùng

- 13 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ nghe báo cáo tình hình hỗ trợ về triển khai hệ thống quan sát phiên toà. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh uỷ (theo lịch Tỉnh uỷ)LĐVP: Đ/c Mười

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp thông qua thiết kế nâng cấp vỏ mộ và xây mới bia ghi tên liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Mời lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội (Giám đốc Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn liên quan), Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Đại diện đơn vị thiết kế (do Sở Lao động – Thương binh & Xã hội mời). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp công dân định kỳ và họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời Đ/c Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Tổ xác minh tố cáo theo Quyết định số 01/QĐ-TT ngày 24/4/2018 của Thanh tra tỉnh (Thanh tra tỉnh mời); Thường trực UBND thành phố Vị Thanh. Điểm tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh. Ban TCD

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 của Sở Giao thông vận tải. Điểm tại Hội trường Sở Giao thông vận tải. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ TƯ              18/7/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vị Thanh giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Điểm tại Hội trường Thành uỷ Vị Thanh. LĐVP: Đ/c Hùng

 - 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Chi bộ.

- 8 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị sơ kết trực tuyến ngành tài chính năm 2018. Điểm tại phòng họp trực tuyến Kho bạc Nhà nước Hậu Giang.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp nghe Tổ rà soát giải quyết khiếu nại của tỉnh báo cáo kết quả rà soát. Mời: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra tỉnh; Thành viên Tổ giúp việc gồm: Đ/c Lê Văn Năm, Phó Giám đốc Sở  Giao thông vận tải, Đ/c Lê Phước Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Đ/c Lê Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Đ/c Trịnh Thị Tuyết Hương, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (làm việc nội bộ)LĐVP: Đ/c Mười

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự buổi làm việc của Đoàn kiểm tra 722 của Ban Bí thư với Đảng uỷ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. Điểm tại phòng họp Sở Giáo dục và Đào tạo. LĐVP: Đ/c Hùng

- 15 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự buổi làm việc của Đoàn kiểm tra 722 của Ban Bí thư với Đảng uỷ, lãnh đạo Sở Y tế. Điểm tại phòng họp Sở Y tế. LĐVP: Đ/c Hùng

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên khảo sát tình hình xây dựng nông thôn mới Vị Trung, huyện Vị Thuỷ. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Vị Thuỷ (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND xã Vị Trung. Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 13 giờ 00 phút, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung, liên hệ Đ/c Nguyễn Thanh Phong, PP QT-TV, số đt 0939.274.678 (thay thư mời). LĐVP: Đ/c Thoại

THỨ NĂM          19/7/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với một số cơ quan khối nội chính về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh uỷ (theo lịch Tỉnh uỷ). LĐVP: Đ/c Mười

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự buổi làm việc của Đoàn kiểm tra 722 của Ban Bí thư với Đảng uỷ, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đảng uỷ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp thống nhất phương án giải quyết chồng lấn ranh mốc đất dự án giữa Công ty Cổ phần nước AquaOne Hậu Giang, Công ty TNHH Number One Hậu Giang và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang tại Khu công nghiệp Sông Hậu. Mời lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND huyện Châu Thành; Công ty Cổ phần nước Aquaone Hậu Giang; Công ty TNHH Number One Hậu Giang; Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp và làm việc với Đoàn Caravan. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN tỉnhSở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và PTNT; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang; Công an tỉnh, Hiệp hội DN tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; UBND: huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành A, thành phố Vị Thanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. LĐVP: Đ/c Hùng, Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 06 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2018. Mời thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, Sở Xây dựng, Ban Giám đốc, Trưởng Phòng chuyên môn nghiệp vụ NHCSXH tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; thành viên Ban đại diện HĐQT cấp huyện; phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã; Hội đoàn thể nhận uỷ thác cấp xã (Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chuẩn bị nội dung và gửi thư mời cấp huyện, xã; (cấp huyện dự họp tại phòng họp trực tuyến cấp huyện). Tài liệu đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (Thử nghiệm hệ thống lúc 8 giờ ngày 19/7). LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Đoàn Công tác liên ngành và đối thoại với công dân địa bàn huyện Châu Thành A, huyện Vị Thuỷ, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh; Thường trực UBND huyện: Châu Thành A, Vị Thuỷ, Long Mỹ, Phụng Hiệp (UBND huyện Long Mỹ mời UBND xã Lương Tâm và hộ dân dự đối thoại). Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười

THỨ SÁU           20/7/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh đi công tác thành phố Hồ Chí Minh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp giải quyết vướng mắc tại dự án Đầu tư sản xuất, chế biến nông, thủy sản và phân vi sinh Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Mời Lãnh đạo Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, Thanh tra tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Tiếp Công dân tỉnh, Công ty Cổ phần mía đường Cần Thơ CASUCO; Thường trực UBND huyện Long Mỹ (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và báo cáo). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười

- 7 giờ 45Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003 – 2018). Điểm tại Trung tâm Sở Chỉ huy – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phòng Nội chính

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị Xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài vào tỉnh Hậu Giang năm 2018. Điểm tại Nhà khách Quốc hội, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. LĐVP: Đ/c Hùng; Đ/c Triều

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị sơ kết công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh uỷ. LĐVP: Đ/c Mười

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về hồ sơ di dời đường ống nước trên quốc lộ 1. Mời lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Công ty CP Cấp thoát nước – CTĐT Hậu Giang. Điểm tại phòng làm việc của Phó Chủ tịch (thay thư mời). LĐVP: Đ/c Điệp

Đã ký và phát hành./.

Lich 2924 (Dieu chinh lan 1).doc
Trở lại