Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 09/7 đến ngày 13/7/2018 (Điều chỉnh lần 2)
6/7/2018, 11:16 (GMT+7)

THỨ HAI            09/7/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018 của Đảng ủy Quân sự tỉnh. Điểm tại trung tâm Sở Chỉ huy (số 89, đường Trần Hưng Đạo, phường V, thành phố Vị Thanh). LĐVP: Đ/c Mười

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp xúc cử tri Xã Trường Long Tây. Điểm tại Nhà Văn hóa xã Trường Long Tây. Phòng KGVX

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp thông qua biên bản kiểm toán Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hậu Giang. Mời đại diện lãnh đạo KTNN chuyên ngành IV; Giám đốc, Thủ thưởng các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc HoàngChủ tịch UBND: thị xã Long Mỹ, thị xã Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư nhà máy điện năng lượng mặt trời. Mời Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND: thành phố Vị Thanh, huyện Phụng Hiệp (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp xúc cử tri thị trấn Bảy Ngàn. Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Bảy Ngàn. Phòng KGVX

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tiếp xúc cử tri thị xã Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ. Phòng Kinh tế

THỨ BA              10/7/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịchPhó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnhLĐVP: Đ/c Mười

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tiếp xúc cử tri thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Trung tâm hành chính thị xã Ngã Bảy. Phòng Kinh tế

- 7 giờ 30’ Chánh Văn phòng UBND tỉnh tiếp xúc cử tri thị trấn Kinh Cùng. Điểm tại UBND thị trấn Kinh Cùng.

 - 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu hành chính huyện Long Mỹ. Mời Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ (UBND huyện Long Mỹ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ-TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, việc thực hiện chương trình hành động số 3 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Chánh Văn phòng UBND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hòa An. Điểm tại UBND xã Hòa An.

THỨ TƯ              11/7/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch họp thông qua nội dung để chuẩn bị Hội nghị sơ kết triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vị Thanh giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ Vị Thanh.

- 9 giờ 30’ Chủ tịch họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp Ban Tiếp công dân tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp xúc cử tri Xã Trường Long A. Điểm tại Hội trường UBND xã Trường Long A. Phòng KGVX

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên đi khảo sát Khu Hành chính Tỉnh uỷ. Điểm tại Khu Hành chính Tỉnh uỷ (theo lịch Tỉnh uỷ).

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại về khiếu kiện Quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Mời Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. LĐVP: Đ/c Mười

- 7 giờ 30’ Chánh Văn phòng UBND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phương Phú. Điểm tại UBND xã Phương Phú.

13 giờ 30’ Chủ tịchPhó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về tình hình phá sản của Công ty Lương thực Hậu Giang, Quỹ tín dụng nhân dân. Mời Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh (Sở Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Điệp; Phòng Kinh tế, Phòng Nội chính.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị tổng kết thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 – 2020. Mời Thường trực: HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh; Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ nhân dân; đại diện các mạnh thường quân tiêu biểu đã tham gia đóng góp, hỗ trợ cho địa phương trong thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 – 2020 (Sở Y tế chuẩn bị nội dung, hậu cần; mời các đơn vị trực thuộc và thành phần cấp huyện). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về đầu tư xây dựng Bến xe khách tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Vị Thanh, UBND huyện Vị Thủy (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Chánh Văn phòng UBND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phương Bình. Điểm tại UBND xã Phương Bình.

THỨ NĂM          12/7/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự “Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit 2018”. Mời lãnh đạo Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư cùng dự. Điểm tại khách sạn JW. Marriott, số 8 Đỗ Đức Dục, Hà Nội (02 ngày).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 06 tháng đầu năm 2018. Điểm tại Hội trường Thành uỷ Vị Thanh. Phòng Tổng hợp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh với Ban Chỉ huy cấp huyện tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Mời thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung và hậu cần); (cấp huyện dự họp tại phòng họp trực tuyến cấp huyện). Tài liệu đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (Thử nghiệm hệ thống lúc 14 giờ ngày 11/7). LĐVP: Đ/c Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua phương án điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; UBND huyện Châu Thành A (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư lĩnh vực NGO tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP, Phòng Ngoại vụ

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ SÁU           13/7/2018

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 06 tháng đầu năm 2018. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị sơ kết công tác Thuế 06 tháng đầu năm 2018. Điểm tại Hội trường Cục Thuế tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

 - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ tổng kết Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2018. Mời thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2018, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng Phòng Văn hoá và Thông tin; Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung và phát hành thư mời). Điểm tại Hội trường Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A thực hiện xây dựng các tiêu chí nông thôn mới năm 2018. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương Binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; UBND huyện Châu Thành A (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp UBND xã Tân Hòa. Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 12 giờ 15 phút, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung, liên hệ Đ/c Nguyễn Thanh Phong, PP QT-TV, số đt 0939.274.678. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY           14/7/2018

- 8 giờ 00’ Chủ tịch dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về bảo đảm an ninh, trật tự. Mời Đ/c Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng dự. Điểm tại Trụ sở Trung ương Đảng, số 1 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. 

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên thăm Sở Chỉ huy tiền phương đóng quân tại An Giang. Mời đại diện lãnh đạo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Uỷ ban MTTQ VN tỉnh và các tổ chức Đoàn thể. Tập trung tại Nhà hàng số 5, lúc 5 giờ 30 phút. 

Đã ký và phát hành./.

 

Lich 2871 (Dieu chinh lan 2)...doc
Trở lại