Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 25/6 đến ngày 29/6/2018 (Điều chỉnh lần 2)
22/6/2018, 9:48 (GMT+7)

THỨ HAI            25/6/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự khai mạc kỳ họp thứ Sáu HĐND thành phố Vị Thanh, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND thành phố Vị Thanh.

- 9 giờ 00’ Chủ tịch dự hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang (Công an tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra công tác coi thi các điểm trường tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Mời lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị địa điểm). Tập trung tại UBND tỉnh. Phòng KGVX

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023, khóa IX. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc định kỳ với các ban xây dựng đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Hậu Giang, Trường Chính trị, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại về khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất hộ bà Nguyễn Thị Thốn. Mời Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. LĐVP: Đ/c Mười

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

THỨ BA              26/6/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác an toàn giao thông. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố (Ban An toàn thông tỉnh chuẩn bị nội dung và hậu cần; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh họp tại huyện Châu Thành; UBND cấp huyện mời thành phần cấp huyện và dự họp tại phòng họp trực tuyến cấp huyện). Tài liệu đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (Thử nghiệm hệ thống lúc 14 giờ ngày 25/6). LĐVP: Đ/c Chí Hùng; Phòng Kinh tế

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc định kỳ với Ủy ban MTTQ VN tỉnh và đoàn thể tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Điểm tại phòng khánh tiết HĐND tỉnh (cả ngày). LĐVP: Đ/c Điệp; Phòng Kinh tế

- 14 giờ 00’ Chủ tịch làm việc với Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Điểm tại phòng họp trực tuyến Công an tỉnh (làm việc nội bộ, theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra công tác coi thi các điểm trường tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Mời lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị địa điểm). Tập trung tại UBND tỉnh. Phòng KGVX

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Cửu Long về tiến độ triển khai thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú”. Mời lãnh đạo: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; UBND huyện Châu Thành (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Phòng Kinh tế

THỨ TƯ              27/6/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh về liên kết sản xuất và dự án Trường Long Tây. Mời lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; UBND huyện Châu Thành A (Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp nghe Tổ rà soát giải quyết khiếu nại của tỉnh báo cáo kết quả rà soát. Mời: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra tỉnh; Thành viên Tổ giúp việc gồm: Đ/c Lê Văn Năm, Phó Giám đốc Sở  Giao thông vận tải, Đ/c Lê Phước Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Đ/c Lê Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Đ/c Trịnh Thị Tuyết Hương, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ)LĐVP: Đ/c Mười; Ban TCD

 - 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; tuyên dương “Gia đình văn hóa – Người tốt việc tốt tiêu biểu”; tổng kết Hội thi “Gia đình với văn hóa giao thông” tỉnh Hậu Giang. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN  tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Thành viên BCĐ công tác gia đình; Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi “Gia đình với văn hóa giao thông”; lãnh đạo UBND, phòng Văn hóa thông tin, Ban An toàn giao thông, Công an các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn; các tập thể, cá nhân được khen thưởng; 8 đội dự thi (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung; mời: Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi “Gia đình với văn hóa giao thông”, phòng Văn hóa thông tin, Ban An toàn giao thông, Công an các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn; các tập thể, cá nhân được khen thưởng và 8 đội dự thi). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại; Phòng KGVX

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh về xây dựng nông thôn mới năm 2018. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương Binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thống kê tỉnh, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; UBND thành phố Vị Thanh (Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp UBND xã Hỏa Lựu. Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 13 giờ 10 phút, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung, liên hệ Đ/c Nguyễn Thanh Phong, PP QT-TV, số đt 0939.274.678. Phòng Kinh tế

THỨ NĂM          28/6/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc định kỳ với các cơ quan khối nội chính tỉnh (Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc về di dời các Hội có tính chất đặc thù về trụ sở mới. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Chủ tịch mười Hội đặc thù được bố trí phòng làm việc tại trụ sở các Hội có tính chất đặc thù (Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Phòng KGVX

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Văn phòng Chính phủ. Mời Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh cùng đi. Điểm tại phòng họp số 4, Nhà trắng, Trụ sở Chính phủ.  

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua phương án điều chỉnh quy mô đầu tư dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh”. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh; Công ty CP Cấp thoát nước - CTĐT Hậu Giang, Công ty Điện lực Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Vị Thanh (UBND thành phố Vị Thanh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh xét khen thưởng thành tích kinh tế - xã hội năm 2017 (khen cao), (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 14 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng Hậu Giang 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018. Điểm tại Hội trường Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh. Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ và gặp gỡ, đối thoại với công dân địa bàn huyện Châu Thành A, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường (Lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc); Thường trực UBND: huyện Châu Thành A, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp (UBND huyện Châu Thành A mời UBND xã Tân Phú Thạnh và hộ dân; UBND huyện Long Mỹ mời UBND xã Xà Phiên và hộ dân). Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười

- 13 giờ 30’ Thường trực UBND tỉnh ủy nhiệm Sở Tư pháp, cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh triển khai 03 văn bản Luật: Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Sở Tư pháp chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

THỨ SÁU           29/6/2018

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (cả ngày, theo thư mời của Tỉnh ủy). LĐVP

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị giao ban công tác phối hợp 19 Chi cục Quản lý thị trường khu vực phía Nam 6 tháng đầu năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. Phòng Kinh tế


Đã ký và phát hành./.

Lich 2411 (Dieu chinh lan 2).doc
Trở lại