Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 18/6 đến ngày 23/6/2018 (Điều chỉnh lần 2)
15/6/2018, 13:20 (GMT+7)

THỨ HAI            18/6/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng; Phòng TH

- 13 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và PTNT. Mời lãnh đạo Sở và lãnh đạo cấp phòng phụ trách công tác tổ chức của Sở. Điểm tại phòng làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh (làm việc nội bộ).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Châu Thành A. Mời Đ/c Võ Thành Chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo: Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; UBND huyện Châu Thành A (Bảo hiểm Xã hội tỉnh chuẩn bị nội dung). Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 12 giờ 30 phút, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung, liên hệ Đ/c Nguyễn Thanh Phong, PP QT-TV, số đt 0939.274.678. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Phiên giải trình về việc đầu tư, xây dựng, quản lý và cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về thực hiện di dời đường điện và trạm biến tại Khu điều hành Quản lý Khu công nghiệp Minh Phú - Hậu Giang và việc thuê đất xây dựng đường vào dự án của Công ty TNHH Hóa nông Lúa vàng Hậu Giang. Mời lãnh đạo: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Hậu Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Châu Thành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ BA              19/6/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch họp xem xét giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp và họp giải quyết vụ việc liên quan đến xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh. Mời Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan: Tài chính, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp (Thanh tra tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười; Ban TCD

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại hội đồng thi trường THPT Ngã Sáu, huyện Châu Thành. Điểm tại trường THPT Ngã Sáu (theo lịch Tỉnh ủy)LĐVP: Đ/c Thoại

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành. (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị ASEM về cùng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm đạt các mục tiêu bền vững. Mời lãnh đạo Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư cùng dự. Điểm tại khách sạn Mường Thanh, Cần Thơ (02 ngày).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và phát động khởi nghiệp. Mời lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương cùng dự (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại Trung tâm Văn hóa hội nghị tỉnh Sóc Trăng, số 04, Trần Phú, phường 02, thành phố Sóc Trăng. Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị giao ban công tác tư pháp khu vực phía Nam (Sở Tư pháp chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang. LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Mời Đ/c Trần Thị Xuân Trang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo: Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; UBND thị xã Ngã Bảy (Bảo hiểm Xã hội tỉnh chuẩn bị nội dung). Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 12 giờ 00 phút, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung, liên hệ Đ/c Nguyễn Thanh Phong, PP QT-TV, số đt 0939.274.678. LĐVP: Đ/c Thoại

THỨ TƯ              20/6/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại hội đồng thi trường THPT Long Mỹ, thị xã Long Mỹ. Điểm tại trường THPT Long Mỹ (theo lịch Tỉnh ủy)LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ. Điểm tại Thị ủy Long Mỹ (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội thảo khoa học trong khuôn khổ Dự án VSEP Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1, cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, đường 19/8, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Phòng KGVX

- 13 giờ 30’ Chủ tịch làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ. Điểm tại Huyện ủy Long Mỹ (làm việc nội bộ, theo lịch Tỉnh ủy). 

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Mời Đ/c Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo: Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; UBND thị xã Long Mỹ (Bảo hiểm Xã hội tỉnh chuẩn bị nội dung). Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 13 giờ 00 phút, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung, liên hệ Đ/c Nguyễn Thanh Phong, PP QT-TV, số đt 0939.274.678. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, UBND thành phố Vị Thanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ NĂM          21/6/2018

- 8 giờ 30’ Chủ tịch thăm, chúc mừng các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6. Mời lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên nghe báo cáo về việc triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 06/3/2018 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, Văn phòng UBND tỉnh (Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018-2020. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử; Thành viên Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo; đại diện: lãnh đạo Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN, Trưởng phòng Nội vụ và 01 chuyên viên các huyện, thị xã, thành phố (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung).  Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 19 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018), tổng kết trao giải Báo chí tỉnh Hậu Giang (Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về chuyển giao chủ đầu tư dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015 – 2020”. Mời lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính; lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Hậu Giang (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Phòng Kinh tế

THỨ SÁU           22/6/2018

- 9 giờ 00’ Chủ tịch thăm và làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM). Mời lãnh đạo Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng; Đ/c Triều

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Tổ Biên tập (1104) của Tỉnh ủy về xây dựng Nghị quyết “tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở” giai đoạn 2018 – 2020 và những năm tiếp theo. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). Phòng Tổng hợp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên gặp gỡ, đối thoại với công dân và họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân địa bàn huyện Châu Thành A, thị xã Long Mỹ. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường (lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc); Thường trực UBND: huyện Châu Thành A, thị xã Long Mỹ (UBND huyện Châu Thành A mời UBND thị trấn Một Ngàn và hộ dân dự đối thoại). Điểm tại Trụ sở Ban Tiếp Công dân tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo tình hình triển khai Đề án công nhận thành phố Ngã Bảy. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Nội vụ; UBND thị xã Ngã Bảy (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Điệp

- 14 giờ 30’ Chủ tịch thăm và làm việc với Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời lãnh đạo Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng; Đ/c Triều

- 16 giờ 00’ Chủ tịch thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời lãnh đạo Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng; Đ/c Triều

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018, tổng kết “Tháng Công nhân” năm 2018 (Liên đoàn Lao động tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Liên đoàn Lao động tỉnh. Phòng KGVX

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp nghe báo cáo tình hình chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm toán Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; UBND: thị xã Long Mỹ, thị xã Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại hội đồng thi trường THPT Lê Quí Đôn, thị xã Ngã Bảy. Điểm tại trường THPT Lê Quí Đôn (theo lịch Tỉnh ủy)LĐVP: Đ/c Thoại

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy. Điểm tại Thị ủy Ngã Bảy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

Đã ký và phát hành

Lich 2332 (Dieu chinh lan 2).doc
Trở lại