Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 11/6 đến ngày 17/6/2018 (Điều chỉnh lần 3)
8/6/2018, 11:15 (GMT+7)

THỨ HAI            11/6/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 9 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch hội ý về tiến độ triển khai các nhiệm vụ công tác của UBND tỉnh. Mời Lãnh đạo Văn phòng; Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (làm việc nội bộ).

- 13 giờ 30’ Chủ tịch họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp về xử lý nợ tạm ứng và quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo: Ban KTNS - HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn kiểm tra các cầu được đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh, UBND huyện Phụng Hiệp (Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh chuẩn bị nội dung). Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh, Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh bố trí xe chung. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ BA              12/6/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị triển khai và đào tạo, tập huấn nghiệp vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương (Công an tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Hội trường Công an tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười; Phòng Nội chính

- 9 giờ 00’ Chủ tịch nghe báo cáo công tác chuẩn bị và nội dung đối thoại với doanh nghiệp. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh đi kiểm tra, rà soát tiến độ đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Tỉnh đoàn Hậu Giang (Tỉnh đoàn chuẩn bị nội dung). Điểm tại công trình Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Hậu Giang. Phòng KGVX

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên đi cùng Đ/c Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại các hội đồng thi trên địa bàn huyện Vị Thủy, sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp về vướng mắc dự án Khu dân cư - tái định cư phường VII, thành phố Vị Thanh. Mời Thường trực Thành ủy Vị Thanh; đại diện lãnh đạo Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Vị Thanh (UBND thành phố Vị Thanh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Chủ tịch đi cùng Đ/c Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại các hội đồng thi trên địa bàn thành phố Vị Thanh, sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh. Điểm tại Thành ủy Vị Thanh (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp giải quyết vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh đối với các dự án thuộc khối kinh tế. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Ban BLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND: huyện Châu Thành A, Châu Thành, Phụng Hiệp, thành phố Vị Thanh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ TƯ              13/6/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch đi cùng Đ/c Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại các hội đồng thi và mô hình kinh tế trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp. Điểm tại Huyện ủy Phụng Hiệp (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm học 2016 – 2017 và sáng kiến cấp tỉnh năm 2017. Mời thành viên Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về tình hình sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ mía niên vụ 2018-2019 trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Cục Thống kê tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; Thường trực UBND: huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ, thị xã Ngã Bảy và thành phố Vị Thanh; Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ; Công ty Cổ phần Mía đường cồn Long Mỹ Phát, Nhà máy đường Vị Thanh, Nhà máy đường Phụng Hiệp (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh. Mời các Đ/c Thành viên UBND tỉnh; Lãnh đạo: Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, 03 Ban QLDA ĐTXD cấp tỉnh, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, Công ty Điện lực Hậu Giang, Công ty CP CTN – CTĐT tỉnh; Thường trực UBND, các huyện, thị xã, thành phố (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh họp tại UBND huyện Châu Thành; Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng họp tại UBND huyện Phụng Hiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố họp tại phòng họp cấp huyện). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (tài liệu đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; Thử nghiệm hệ thống lúc 8 giờ ngày 12/6). LĐVP

THỨ NĂM          14/6/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Thường trực UBND tỉnh. Mời các Đ/c Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng; Phòng TH

- 14 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ); lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; Quỹ ĐTPT tỉnh, Chi cục Hải quan Hậu Giang, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh; các ngân hàng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. LĐVP

THỨ SÁU           15/6/2018

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh đi cùng Đ/c Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại các hội đồng thi trên địa bàn huyện Châu Thành A, sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành A (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

- 9 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp chuẩn bị nội dung tham dự Hội nghị ASEM. Mời lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. 

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn nghe Tổ rà soát giải quyết, khiếu nại tố cáo tỉnh báo cáo. Mời Giám đốc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Ban Tiếp công dân tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Mười

13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm. Mời lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công ty CP CTN – Công trình đô thị tỉnh, Công ty Điện lực Hậu Giang; UBND thị xã Long Mỹ (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 13 giờ 00 phút, Trung tâm Tin học và dịch vụ tài chính công tỉnh bố trí xe chung, liên hệ Đ/c Võ Thành Nhân, nhân viên lái xe, số đt 0944.950707. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên khảo sát thực tế xã Long Trị, thị xã Long Mỹ thực hiện xây dựng các tiêu chí nông thôn mới năm 2018. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; Thị ủy, UBND thị xã Long Mỹ (Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND xã Long Trị. Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 12 giờ 30 phút, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung, liên hệ Đ/c Nguyễn Thanh Phong, PP QT-TV, số đt 0939.274678. LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp sơ kết tình hình triển khai thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND và số 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về xây dựng thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III đến năm 2020. Mời Thường trực Thành ủy Vị Thanh, Thường trực Thị ủy Long Mỹ; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2020 theo Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

CHỦ NHẬT           17/6/2018

8 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang. Điểm tại Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang, Ngã ba Vĩnh Tường, khu vực Bình Tân, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (có thư mời riêng). LĐVP

Đã ký và phát hành./.


Lich 2287 (Dieu chinh lan 3).doc
Trở lại