Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 27/5 đến ngày 03/6/2018 (Điều chỉnh lần 1)
25/5/2018, 11:11 (GMT+7)

CHỦ NHẬT         27/5/2018

          9 giờ 00’ Chủ tịch dự Lễ khánh thành cầu Cao Lãnh và tuyến nối cầu    Cao Lãnh – cầu Vàm Cống. Điểm tại khu vực đường dẫn phía Bắc cầu Cao Lãnh, xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

THỨ HAI            28/5/2018

- 8 giờ 00’ Chủ tịch đi thăm một số mô hình nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND: huyện Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung và địa điểm). Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 7 giờ 30’, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung, liên hệ Đ/c Nguyễn Thanh Phong, PP Quản trị - TV, số đt 0939.274678. LĐVP: Đ/c Chí Hùng, Phòng Kinh tế.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh đi công tác Hà Nội.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. Mời Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Trưởng Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển; Phòng Tài chính – Doanh nghiệp, Sở Tài chính. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Điệp.

- 7 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn thăm, chúc mừng một số điểm Chùa trên địa bàn tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 và mùa An cư Kiết hạ năm 2018. Tập trung tại cơ quan Ủy ban MTTQ VN tỉnh. Phòng Nội chính.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát việc thực thi chính sách pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh; Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 20/4/2018 của Thường trực HĐND tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng, Đ/c Điệp, Phòng Kinh tế.

- 15 giờ 30’ Chủ tịch nghe báo cáo về việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Mời Đ/c Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Giám đốc Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Chí Hùng, Đ/c Thoại; Phòng TH, Phòng Kinh tế.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

THỨ BA              29/5/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ, tổng kết và triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy)LĐVP: Đ/c Chí Hùng; Phòng Tổng hợp

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Chỉ đạo Dự án kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam (VSEP). Điểm tại khách sạn Melia, Hà Nội.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh về tình hình triển khai thực hiện các dự án vốn doanh nghiệp trên địa bàn 02 đơn vị. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; UBND thị xã Long Mỹ, UBND thành phố Vị Thanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp, Phòng Kinh tế.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh về chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực NGO. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại.

THỨ TƯ              30/5/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch nghe báo cáo về công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Điệp, Phòng Kinh tế.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc về tình hình thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 theo Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh; UBND thành phố Vị Thanh, UBND huyện: Phụng Hiệp, Long Mỹ, Vị Thủy, Châu Thành A (Ban Dân tộc tỉnh chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại phòng họp Ban Dân tộc tỉnh. Phòng KGVX.  

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). Phòng KGVX.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp trực tuyến góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Thành viên UBND tỉnh; Lãnh đạo: Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Cục Thuế tỉnh, 03 Ban QLDA ĐTXD cấp tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Văn phòng Điều phối   nông thôn mới tỉnh, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; UBND các huyện, thị xã, thành phố (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung; UBND cấp huyện họp tại phòng họp trực tuyến cấp huyện). Tài liệu đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (Thử nghiệm hệ thống lúc 14 giờ ngày 29/5)LĐVP, Phòng Kinh tế, Phòng Tổng hợp.

THỨ NĂM          31/5/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự khai mạc Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Mười.

- 8 giờ 30’ Chủ tịch dự Lễ thăng cấp bậc hàm năm 2018 đối với sĩ quan ngành thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Công an quyết định (Công an tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Hội trường Công an tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười.

- 6 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá từ ngày 25/5 – 31/5 năm 2018. Mời Ủy ban MTTQ VN tỉnh và các đoàn thể; Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh; Thành ủy thành phố Vị Thanh; Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá cấp huyện (Sở Y tế chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Công viên Xà No, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Vị Thanh. Phòng KGVX.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự khai mạc Hội thi “Tin học trẻ”. Điểm tại Trường THCS Hoàng Diệu, thành phố Vị Thanh. Phòng KGVX.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên kiểm tra xã Bình Thành huyện Phụng Hiệp xây dựng xã nông thôn mới năm 2018. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa,Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Cục Thống kê tỉnh, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Phụng Hiệp (Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung). Tập trung tại Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Tân Quới Lộ, ấp Tân Quới Lộ, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp. LĐVP: Đ/c Thoại.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy với tập thể Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Mời Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (làm việc nội bộ, theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Chí Hùng.

THỨ SÁU           01/6/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018, với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thành viên Ban điều hành Bảo vệ trẻ em tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (có thư mời riêng). LĐVP: Đ/c Thoại.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên khảo sát các điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường Xây dựng, Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh; UBND: huyện Châu Thành, Châu Thành A (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung và địa điểm). Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 7 giờ, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung, liên hệ Đ/c Nguyễn Thanh Phong, PP Quản trị - TV, số đt 0939.274678 (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Điệp.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch đi công tác Hà Nội.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp và Kỹ thuật năm 2018. Mời GS.TS. Nguyễn Bảo Vệ, Giảng viên cao cấp Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ; TS. Lưu Hồng Mẫn, Phó Viện trưởng Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long; Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 về việc điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng “Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên vận hành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1”; làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về đề xuất chủ trương đầu tư các dự án: Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang II tại Cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A. Mời lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; Lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Châu Thành A (Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp.

CHỦ NHẬT           03/6/2018

- 7 giờ 00’ Chủ tịch dự Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Điểm tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, số 91, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

L?ch 959 (Dieu chinh lan 1).doc
Trở lại