Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 21/5 đến ngày 25/5/2018 (Điều chỉnh lần 2)
18/5/2018, 13:28 (GMT+7)

THỨ HAI            21/5/2018

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 10 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Tổ chức FACT về kế hoạch thực hiện hợp tác triển khai các dự án trong năm 2018 tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, Thường trực UBND huyện Long Mỹ, tổ chức FACT (Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 14 giờ 00’ Chủ tịch họp Chi bộ. Điểm tại Phòng họp Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.   

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh khảo sát một số địa điểm sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả… trong chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn của tỉnh. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Ban VHXH – HĐND tỉnh; Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, UBND thành phố Vị Thanh, Công ty TNHH MTV Chợ Vị Thanh (Sở Y tế phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương chuẩn bị nội dung và địa điểm). LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Đoàn công tác của Ban Quản lý Dự án 7 trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; UBND thị xã Ngã Bảy. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ BA              22/5/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về thoái vốn và cổ phần hóa Công ty cấp thoát nước – CTĐT tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập. Mời Thường trực Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Thường trực Ban Chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần; Công ty cấp thoát nước – CTĐT tỉnh (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp công dân định kỳ; gặp gỡ, đối thoại với công dân và họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân địa bàn huyện Phụng Hiệp, thành phố Vị Thanh và thị xã Long Mỹ. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Thường trực UBND: huyện Phụng Hiệp, thành phố Vị Thanh và thị xã Long Mỹ (UBND thành phố Vị Thanh mời UBND phường V và hộ dân dự đối thoại; UBND thị xã Long Mỹ mời UBND phường Thuận An và hộ dân dự đối thoại). Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười, Ban TCD

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Mời Thành viên UBND tỉnh; Lãnh đạo: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, 03 Ban QLDA ĐTXD cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP

THỨ TƯ              23/5/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các phó Chủ tịch họp “phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số: PCI, PARINDEX, SIPAS, PAPI” của tỉnh năm 2017. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế tỉnh, Công Thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hậu Giang, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ban QL các khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP

 - 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên nghe Tổ rà soát báo cáo kết quả rà soát việc sử dụng đất trong khu BTTN Lung Ngọc Hoàng và Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân. Mời lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân, Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Mười

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018. Mời thành viên Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 16 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ ra mắt Đoàn làm phim Địa chí nghe - nhìn tỉnh Hậu Giang. Địa điểm tại Nhà hát Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

THỨ NĂM          24/5/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười  

 - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2018. Mời TS. Trần Thanh Bé, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển đồng bằng sông Cửu Long; Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh về dự án “khai thác 02 khu đất sản xuất tự túc xã Trường Long Tây”. Mời lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng; UBND huyện Châu Thành A, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh (Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh khảo sát cơ sở vật chất các cơ quan Khu Hành chính Tỉnh ủy. Tập trung tại Văn phòng Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). Đ/c Hữu Tâm

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng giải quyết các vướng mắc của đơn vị. Mời lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, UBND thị xã Ngã Bảy, UBND huyện Phụng Hiệp (Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ SÁU           25/5/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của Ban Nội chính 08 tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ năm 2018. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Mười

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018. Điểm tại Hội trường thị ủy Ngã Bảy, ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tham dự Hội nghị “Sơ kết giai đoạn 1 Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn”. Điểm tại phòng 201 nhà B6 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch nghe báo cáo về việc xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Mời lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị sơ kết các mô hình phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh (Công an tỉnh chuẩn bị nội dung và phát hành thư mời). Điểm tại Hội trường UBND thị xã Ngã Bảy. LĐVP: Đ/c Mười


Đã ký và phát hành./.

L?ch 892 (Dieu chinh lan 2).doc
Trở lại