Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch từ ngày 14/5 đến ngày 20/5/2018 (Điều chỉnh lần 3)
11/5/2018, 11:13 (GMT+7)

THỨ HAI            14/5/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch tiếp tục công tác tại Hà Nội.   

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Giám đốc Sở Y tế, Tổng Biên tập Báo Hậu Giang về sử dụng biên chế, hợp đồng lao động. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủyLĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

THỨ BA              15/5/2018

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với các Bộ, ngành Trung ương. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Thanh tra tỉnh; UBND huyện: Châu Thành, Châu Thành A; Tổ công tác theo Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 14 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 06/3/2018 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao và dự án do Công ty TNHH công nghệ cao Hậu Giang làm chủ đầu tư. Mời lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, UBND huyện Long Mỹ (Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ TƯ              16/5/2018

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 13 giờ 30’ Chủ tịch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Mời Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Lãnh đạo: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Công ty Điện lực Hậu Giang; Công ty CP Cấp thoát nước – CTĐT Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND phường 7, thành phố Vị Thanh (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Chí Hùng, Đ/c Mười

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị triển khai Luật Cảnh vệ, Luật Đường sắt, Luật Chuyển giao công nghệ. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;  các Ban xây dựng Đảng, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang; Lãnh đạo và đại diện tổ chức pháp chế các Sở, ban, ngành; lãnh đạo Đoàn thể tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Lãnh đạo Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Ban Dân chủ - Pháp luật trực thuộc UBMTTQVN tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tư pháp, Công an cấp huyện; Phòng Kinh tế: thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ, thị xã Ngã Bảy; Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện: Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu Thành A; Đội Thanh tra giao thông trên địa bàn và Hội Luật gia cấp huyện (Sở Tư pháp chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. Phòng Nội chính

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc về chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND tỉnh. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ, Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về rà soát, điều chỉnh Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh về thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, 03 Ban QLDA ĐTXD cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ NĂM          17/5/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Thành viên UBND tỉnh về tình hình thực hiện chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2018. Mời Thành viên UBND tỉnh; Lãnh đạo: Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê, 03 Ban QLDA ĐTXD cấp tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chi cục Hải quan Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020 trên địa bàn huyện Châu Thành A (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Chí Hùng, Phòng Tổng hợp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu để tháo gỡ vướng mắc các dự án do công ty làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh (dự án Cảng chuyên dùng, kho chứa xăng dầu, nhà máy sản xuất dầu nhờn, nhà máy khí hóa lỏng và nhà máy chế biến xăng sinh học tại thị trấn Mái Dầm; dự án Khu Trung tâm Điều hành Khu Công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành; việc đầu tư các cửa hàng xăng dầu…) Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện Châu Thành (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.  LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ SÁU           18/5/2018

- 7 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; đại diện Lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh; đại diện Lãnh đạo Báo, Đài tỉnh; Thường trực UBND, Lãnh đạo Văn phòng UBND các huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại Trụ sở tạm Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang, số 09, đường Điện Biên Phủ, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang (trụ sở Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh). LĐVP

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 5/2018 và thông báo nhanh về kết quả Hội nghị lần bảy, BCH TW (khóa XII). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Mời thành viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh. LĐVP

THỨ BẢY           19/5/2018

                       - 7 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Lễ Dâng hoa viếng Bác nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2018), sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trao Huy hiệu đảng và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Điểm tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ. LĐVP

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020 trên địa bàn tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, thành phần và địa điểm). Phòng Tổng hợp

CHỦ NHẬT            20/5/2018

- Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020 trên địa bàn huyện Châu Thành. Phòng Tổng hợp

- Chánh Văn phòng kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020 trên địa bàn thị xã Ngã Bảy.


Đã ký và phát hành./.

lich tuan 823 (Dieu chinh lan 3).doc
Trở lại