Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 07/5 đến ngày 11/5/2018 (Điều chỉnh lần 4)
4/5/2018, 10:5 (GMT+7)

THỨ HAI            07/5/2018

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự khai giảng lớp đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở (khóa IV năm học 2018 – 2019) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trường Quân sự tỉnh, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Phòng Nội chính   

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND tỉnh. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ, Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 7 giờ 30’ Chánh Văn phòng tiếp xúc cử tri xã Phương Phú.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên đi kiểm tra xã nông thôn mới Trường Long A. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thống kê tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; UBND huyện Châu Thành A; UBND xã Trường Long A (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND xã Trường Long A. LĐVP: Đ/c Thoại 

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023, bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020 trên địa bàn huyện Châu Thành. Mời Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Châu Thành (UBND huyện Châu Thành chuẩn bị nội dung và địa điểm). Sở Nội vụ bố trí xe chung, liên hệ Đ/c Đào Hoàng Minh, số đt 0916.200295. Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 12 giờ. Phòng Tổng hợp

- 13 giờ 30’ Chánh Văn phòng tiếp xúc cử tri xã Phương Bình.

THỨ BA              08/5/2018

- 8 giờ 00’ Chủ tịch khảo sát các điểm sạt lở trên địa bàn thị trấn Mái Dầm. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT; UBND huyện Châu Thành (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Tập trung tại UBND thị trấn Mái Dầm. LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023, bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020 trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND thành phố Vị Thanh (UBND thành phố Vị Thanh chuẩn bị nội dung và địa điểm). Sở Nội vụ bố trí xe chung, liên hệ Đ/c Đào Hoàng Minh, số đt 0916.200295. Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 7 giờPhòng Tổng hợp

 - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngành điện. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tư pháp, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; UBND các huyện: Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu Thành A; Công ty Điện lực Hậu Giang; Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam; Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam (Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe Sở Nội vụ báo cáo về nội dung khắc phục theo biên bản làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ Nội vụ. Mời Thành viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Chí Hùng; Phòng TH

THỨ TƯ              09/5/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về biên soạn quyển sách chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 8 giờ 00’ Chủ tịch tiếp và làm việc với Vụ Công tác phía Nam (Vụ 8), Ban Nội chính Trung ương về việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018. Điểm tại phòng họp Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- 6 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Công viên 3 tháng 2, khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ. LĐVP: Đ/c Thoại

- 8 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị kỷ niệm 128 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2018). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên đi công tác Hà Nội.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng, các Đoàn thể, Trưởng, phó các phòng và các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh Hậu Giang. Mời Thành viên Hội đồng; Lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Quản lý đô thị thị xã Ngã Bảy; Lãnh đạo UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Thành A; đại diện lãnh đạo UBND các thị trấn: Bảy Ngàn, Cái Tắc, Rạch Gòi (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 17 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự cuộc họp về việc chống sạt lở bờ sông, xói mòn bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại phòng Khách lớn, Nhà trắng, Trụ sở Chính phủ.

THỨ NĂM          10/5/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh; Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan Trung ương, doanh nghiệp tại địa phương; Bí thư, Chủ tịch UBND, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng

 - 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo về tiến độ giải ngân các công trình XDCB và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Mời Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tư pháp, 03 Ban QLDA ĐTXD cấp tỉnh, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; UBND các huyện, thị xã, thành phố (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP

THỨ SÁU           11/5/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch đi công tác Hà Nội.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5/2018. Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.

  - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Đoàn Công tác liên ngành và đối thoại với công dân địa bàn huyện Châu Thành, huyện Long Mỹ. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính; Thường trực UBND huyện: Châu Thành, Long Mỹ (UBND huyện Châu Thành mời UBND thị trấn Ngã Sáu và hộ dân dự đối thoại theo danh sách đối thoại; UBND huyện Long Mỹ mời UBND xã Lương Nghĩa). Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười

THỨ BẢY           12/5/2018

7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên học tập kinh nghiệm thu hút đầu tư và tham quan một số mô hình kinh tế tiêu biểu của tỉnh Hà Nam. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban Quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Châu Thành A cùng đi

Đã ký và phát hành

lich tuan 753 (Dieu chinh lan 4).doc
Trở lại