Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 23/4 đến ngày 28/4/2018 (Điều chỉnh lần 2)
20/4/2018, 9:44 (GMT+7)

THỨ HAI            23/4/2018

- 8 giờ 00’ Chủ tịch tiếp Đoàn doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND thành phố Vị Thanh (Sở Kế hoạch và    Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 5 Trung tâm Hội nghị tỉnh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu. Mời Lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chi cục Hải quan Hậu Giang (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại; Phòng Kinh tế

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về nâng cấp các tuyến đường, công trình cây xanh và dự án khu dân cư tái định cư trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời Thường trực Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ dất tỉnh; Công ty CP Cấp thoát nước – Công trình đô thị tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (UBND thành phố Vị Thanh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự công bố Quyết định về công tác cán bộ (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung và phát hành thư mời). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. Phòng Tổng hợp 

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. Mời Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Trưởng Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển; Phòng Tài chính – Doanh nghiệp, Sở Tài chính. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Điệp

- 18 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ phát động “Tháng công nhân” năm 2018, tuyên dương công nhân lao động giỏi và Hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Công viên Xà No, phường 5, thành phố Vị Thanh. Phòng KGVX

THỨ BA              24/4/2018

  - 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ an sinh phúc lợi xã hội năm 2017. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). Phòng KGVX

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 – 2020 tỉnh Hậu Giang. Mời Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang (Sở Y tế chuẩn bị nội dung và phát hành thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực V (11/5/1998 - 11/5/2018) đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước khu vực V với Thường trực HĐND và UBND các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và Hậu Giang tại Khách sạn Mường Thanh, khu vực Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. LĐVP: Đ/c Điệp

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dầu khí Vĩnh Tường về việc thực hiện nghĩa vụ   tài chính thuế. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dầu khí Vĩnh Tường (Cục Thuế tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ TƯ              25/4/2018

- Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

- 10 giờ 00’ Chủ tịch dự họp mặt với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND 12 tỉnh, thành phố và cán bộ lão thành cách mạng, cấp tướng trên địa bàn Quân khu. Điểm tại Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 9, số 9, đường Cách mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 

- 19 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ khai mạc Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ VII, năm 2018. Điểm tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, số 108A Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Phòng KGVX

THỨ NĂM          26/4/2018

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Họp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018), kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tầm Vu (1948 - 2018). Điểm tại Khu di tích lịch sử Tầm Vu, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Báo Nhân dân – cơ quan thường trực tại thành phố Cần Thơ. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). Phòng KGVX

- 13 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 12 (mở rộng), sơ kết công tác Đảng bộ quý I, triển khai chương trình công tác quý II/2018. Điểm tại Hội trường trực tuyến Công an tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Chỉ đạo bầu cử Trưởng ấp, khu vực, chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn. Mời Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử và thành viên Tổ Chuyên viên   giúp việc cho Ban Chỉ đạo; Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo bầu cử các huyện, thị xã, thành phố (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp tháo gỡ vướng mắc việc ủy thác quản lý dự án của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và thực hiện tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho ngân sách tỉnh để thực hiện giải phóng mặt bằng tại các khu, cụm công nghiệp tập trung. Mời lãnh đạo: Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh), Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Sở Tài chính chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ SÁU           27/4/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự lễ công nhận xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018 (UBND huyện Phụng Hiệp chuẩn bị nội dung và phát hành thư mời). Điểm tại Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Phương Bình. LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em triển khai các hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2018. Mời Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnhLĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị tổng kết 15 năm Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003 - 2018). Điểm tại Hội trường B Quân khu, số 9, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

THỨ BẢY           28/4/2018

14 giờ, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng Giám sát xổ số Hậu Giang. Mời thành viên Hội đồng. Điểm tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang. LĐVP: Đ/c Chí Hùng


Đã ký và phát hành

lich tuan 23.4 (Dieu chinh lan 2).doc
Trở lại