Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16/4 đến ngày 21/4/2018 (Điều chỉnh lần 2)
13/4/2018, 9:29 (GMT+7)

            THỨ HAI            16/4/2018

                 6 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018. Mời Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh; Thành ủy thành phố Vị Thanh; Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP cấp huyện (Sở Y tế chuẩn bị thư mời và nội dung). Điểm tại Công viên Xà No, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Vị Thanh. Phòng KGVX

- 7 giờ 30’ Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 8 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Logistics, các giải pháp giảm chi phí, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp; Phòng Kinh tế

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 khóa 70, năm 2018 tại Học viện Quốc phòng đến hết ngày 24/5/2018.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Mời thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnhLĐVP

            THỨ BA              17/4/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Kỳ họp thứ Tám (bất thường) HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. LĐVP

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quý I, kế hoạch thực hiện quý II năm 2018. Mời thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; Sở Xây dựng; Ban Giám đốc, Trưởng Phòng chuyên môn nghiệp vụ NHCSXH tỉnh; Trưởng Ban đại diện HĐQT, Giám đốc Phòng giao dịch các huyện, thị xã, thành phố (Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 16 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp và làm việc với Tổ chức nông thôn mới Hàn Quốc tại Việt Nam. Mời lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Thường trực UBND huyện: Phụng Hiệp, Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnhLĐVP: Đ/c Thoại

                THỨ TƯ              18/4/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Đảng đoàn, Lãnh đạo, Trưởng, phó các phòng ban Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Điểm tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân địa bàn thị xã Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ và đối thoại với công dân địa bàn huyện Vị Thủy. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; Thường trực UBND: thị xã Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy (UBND huyện Vị Thủy mời UBND xã Vị Đông và hộ dân). Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười; Ban TCD

- 10 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 tỉnh Hậu Giang. Mời Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 23/5/2017. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Đảng ủy, Lãnh đạo, Trưởng, phó các phòng, Trung tâm trực thuộc Sở Tư pháp. Điểm tại Sở Tư pháp (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tham dự Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2018. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Phóng viên Đài PT-TH Hậu Giang và Báo Hậu Giang. Điểm tại khách sạn Mường Thanh, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Phòng Ngoại vụ

- 14 giờ 25’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp và chào xã giao Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh bên lề Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2018. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Phóng viên Đài PT-TH Hậu Giang và Báo Hậu Giang. Điểm tại khách sạn Mường Thanh, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Phòng Ngoại vụ

           THỨ NĂM          19/4/2018

 - 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ tại các điểm chợ trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công ty Điện lực Hậu Giang. Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Chí Hùng; Đ/c Hoàng Điệp; Phòng Kinh tế

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Công ty CP Cấp thoát nước - CTĐT Hậu Giang về việc thực hiện thoái vốn Nhà nước, di dời đường ống nước Jica thị xã Ngã Bảy, tình hình chứa rác; bàn phương án Công ty Cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang tiếp nhận hệ thống cấp nước trên địa bàn   thị trấn Mái Dầm do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đang quản lý. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; UBND huyện Phụng Hiệp; Công ty TNHH MTV Greeenity Hậu Giang; Công ty Cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang, Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh (Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh chuẩn bị nội dung phương án bàn giao). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Điệp

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp và làm việc với các đoàn học viên lớp cao cấp lý luận chính trị thuộc Học viện Chính trị Quốc gia HCM đi thực tế tại tỉnh Hậu Giang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, về công tác cải cách hành chính, cơ chế một cửa, tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về tinh giản bộ máy hành chính năm 2017 và quý I năm 2018. Mời lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại; Phòng TH

- 18 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tham dự Chương trình nghệ thuật “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2018. Điểm tại Công viên Xà No, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Vị Thanh.

THỨ SÁU           20/4/2018

- 8 giờ 00’ Chủ tịch dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trung đoàn BB3 (20/4/1968 – 20/4/2018). Điểm tại Trung đoàn BB3, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tư pháp, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, 03 Ban QLDA ĐTXD cấp tỉnh, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; UBND các huyện, thị xã, thành phố (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2018. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và   Đầu tư, Tài chính; các đơn vị tư vấn, thi công, giám sát (Sở Tài nguyên và Môi trường mời các nhà thầu và chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên nghe báo cáo tình hình bố trí tái định cư và thuê nhà tạm cư trên địa bàn huyện Châu Thành. Mời lãnh đạo các Sở, ban ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; Thường trực UBND huyện Châu Thành (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

            THỨ BẢY          21/4/2018

                   18 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tham dự Lễ kỷ niệm 24 năm Ngày Quốc khánh nước cộng hòa Nam Phi. Điểm tại sảnh Castor, lầu 5, GEM Center, số 8, Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Ngoại vụ

Đã ký và Phát hành.

lich tuan 50 (Dieu chinh lan 2).doc
Trở lại