Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 09/4 đến ngày 13/4/2018 (Điều chỉnh lần 2)
6/4/2018, 9:2 (GMT+7)

THỨ HAI            09/4/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Mời thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh. LĐVP

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Chi bộ, Lãnh đạo, Trưởng, phó các phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Điểm tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

THỨ BA              10/4/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng, phó các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương. Điểm tại Sở Công Thương (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Điệp

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Chi bộ.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về nội dung Thông tư số 1539/2017/TT-BTC quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Chi bộ, Lãnh đạo, Trưởng, phó các phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Điểm tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh. Mời Thành viên Hội đồng. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2017. Điểm tại phòng Khánh tiết, HĐND tỉnh. Phòng KGVX

THỨ TƯ              11/4/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng, phó các phòng Sở và các bệnh viện, chi cục, trung tâm tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế. Điểm tại Sở Y tế (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự họp mặt Tết Chool - Chnăm – Thmây năm 2018. Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh. Phòng KGVX

- 8 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát về đầu tư dự án “Khu đô thị mới phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang”. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND thành phố Vị Thanh (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Điệp 

- 15 giờ 00’ Chủ tịch họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh xét thi đua, khen thưởng Cụm thi đua huyện, thị xã, thành phố và Khối thi đua các sở, ngành, đoàn thể tỉnh. Mời Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Trưởng Cụm, Trưởng các Khối thi đua (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh thăm và chúc mừng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh. Điểm tại Chùa SaSaNa RăngSây, khu vực 5, phường 4, thành phố Vị Thanh. Phòng KGVX

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Công ty TNHH TMV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang về tình hình tổ chức và hoạt động của Công ty. Mời Lãnh đạo Sở, ngành: Tài chính, Nội vụ, Thanh tra tỉnh; Chủ tịch, Giám đốc: Công ty TNHH TMV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang (Công ty TNHH TMV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ)LĐVP: Đ/c Điệp; Phòng Kinh tế

- 15 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về tình hình thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực 5. Mời lãnh đạo: Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ)LĐVP: Đ/c Điệp; Phòng Kinh tế

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với đoàn tư vấn đào tạo GFA về phí nước thải và khung thể chế cho dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Công ty CP Cấp thoát nước – CTĐT Hậu Giang; Thường trực UBND, phòng Quản lý đô thị thành phố Vị Thanh (Công ty CP Cấp thoát nước – CTĐT Hậu Giang chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

THỨ NĂM          12/4/2018

          - 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017; sơ kết công tác Quý I/2018 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Mời thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố; các tập thể và cá nhân được khen thưởng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 (Công an tỉnh chuẩn bị nội dung, mời các tập thể và cá nhân được khen thưởng). Điểm tại Hội trường Công an tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam, tháng 4 năm 2018. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Phòng KGVX

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về hoạt động của Nhà khách Bông Sen. Mời Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ban Giám đốc Nhà khách, Trưởng phòng Hành chính – TC, Trưởng phòng Quản trị - TV. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Chủ tịch dự bàn giao chức danh Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Điểm tại phòng họp Trung tâm Sở Chỉ huy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Mười

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ về đánh giá việc thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Mời đại diện Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Tỉnh đoàn Hậu Giang (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng, Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát về tình hình yêu cầu khiếu nại của các hộ dân liên quan đến quá trình quản lý đất đai tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân. Mời Thành viên Tổ rà soát theo Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; Thành viên Tổ Công tác theo Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười; Ban TCD

THỨ SÁU           13/4/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên khảo sát về công nhận xã nông thôn mới xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp; sau đó khảo sát Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ chuẩn bị tổ chức lễ 30/4. Mời Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Hậu Giang, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang; Huyện ủy, UBND huyện Phụng Hiệp (UBND huyện Phụng Hiệp mời UBND xã Phương Bình); (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung). Điểm tại xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp (cả ngày, theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Chí Hùng, Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo và đối thoại với công dân địa bàn huyện Châu Thành, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường (Lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc); Lãnh đạo Sở Nội vụ; Thường trực UBND huyện: Phụng Hiệp, Châu Thành, Long Mỹ (UBND huyện Châu Thành mời UBND thị trấn Ngã Sáu và hộ dân dự đối thoại theo danh sách đối thoại). Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tháo gỡ vướng mắc dự án cầu Tân Hiệp, huyện Châu Thành A; đường 19/8, đường Tây Sông Hậu thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh, UBND: thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành A (Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh, UBND huyện Châu Thành A chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY           14/4/2018

 14 giờ, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng Giám sát xổ số Hậu Giang. Mời thành viên Hội đồng. Điểm tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang. LĐVP: Đ/c Chí Hùng

Đã ký và phát hành

lich tuan 43 (Dieu chinh lan 2).doc
Trở lại