Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 02/4 đến ngày 06/4/2018 (Điều chỉnh lần 2)
30/3/2018, 10:34 (GMT+7)

THỨ HAI            02/4/2018

- 7 giờ 00’ Thường trực UBND tỉnh dự chào cờ. Điểm tại Trụ sở UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự họp thông qua Hội đồng thẩm định “Quy hoạch mạng lưới cấp nước và sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mời thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018. Mời Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm cấp huyện; Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố (Sở Y tế chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Công ty Bs heidelberg Việt Nam về đầu tư dự án Nhà máy năng lượng mặt trời. Mời Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải; Công ty Điện lực Hậu Giang, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Thường trực UBND huyện: Phụng Hiệp, Châu Thành A(Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Thường trực UBND tỉnh ủy quyền cho Đ/c Trần Văn Quân, Giám đốc Sở Nội vụ, Thành viên UBND tỉnh dự Hội nghị triển khai công tác   bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018 – 2020 (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ Hậu Giang.

THỨ BA              03/4/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh; Thành viên Tổ rà soát theo Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; Thành viên Tổ Công tác theo Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân; Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp (UBND huyện Phụng Hiệp mời Chủ tịch UBND xã Tân Phước Hưng và các hộ dân). Điểm tại UBND xã Tân Phước Hưng. LĐVP: Đ/c Chí Hùng, Đ/c Mười; Ban TCD

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh. Điểm tại Liên đoàn Lao động tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

- 9 giờ 45’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp thông qua dự thảo chuẩn bị Lễ khánh thành công trình: Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang. Mời Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh; Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Y tế, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; UBND thị xã Long Mỹ; Công ty Điện lực Hậu Giang; Công ty CP Cấp thoát nước - CTĐT Hậu Giang (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản Đợt 2 năm 2018 nhân kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959 – 01/4/2018). Điểm tại khu vực Chợ Tư sáng, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh. Đ/c Thanh Tâm

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp về việc chủ trương đầu tư một số dự án tại khu, cụm công nghiệp tập trung. Mời lãnh đạo Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Châu Thành A, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Cửu Long (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ TƯ              04/4/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Công ty CP Cấp thoát nước – Công trình đô thị tỉnh và Công ty nước Aquaone Hậu Giang. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Châu Thành, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy; làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh Vĩnh Long, số 88 Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. LĐVP: Đ/c Thoại; Phòng Tổng hợp

- 13 giờ 30’ Chủ tịch dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4/2018. Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đấu giá do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; UBND: thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ NĂM          05/4/2018

          - 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Đồng Văn Thanh họp Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh chuẩn bị kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh và kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), 45 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân và dân khu 9. Mời thành viên Ban Tổ chức (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng, Đ/c Thoại; Phòng KGVX

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về tháo gỡ vướng mắc dự án cầu dân sinh Phú Hữu, huyện Châu Thành. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Châu Thành, Công ty TNHH Đầu tư BOT - Phú Hữu (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018. Điểm tại phòng họp Trung tâm Sở Chỉ huy – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 14 giờ 00’ Chủ tịch họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ SÁU           06/4/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn khảo sát các công trình cây xanh và các tuyến đường xuống cấp trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Công ty CP Cấp thoát nước – Công trình đô thị tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (UBND thành phố Vị Thanh chuẩn bị nội dung). Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 9 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh khảo sát tiến độ xây dựng công trình Thiền viện Trúc Lâm, khu du lịch sinh thái rừng tràm Việt – Úc và công tác phòng chống cháy rừng. Mời Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Công ty Điện lực Hậu Giang; UBND huyện Vị Thủy, UBND thị xã Long Mỹ (Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung). Tập trung tại công trình Thiền viện Trúc Lâm (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân về việc cổ phần hóa và thực hiện liên kết sản xuất với các doanh nghiệp. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND huyện Phụng Hiệp (Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự họp lấy ý kiến dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thể dục, thể thao và dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười


Đã ký và phát hành.

lich tuan 42 (Dieu chinh lan 2).doc
Trở lại