Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 19/3 đến ngày 23/3/2018 (Điều chỉnh lần 1)
16/3/2018, 10:55 (GMT+7)

THỨ HAI            19/3/2018

- 9 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra của Bộ Nội vụ. Mời Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh và tương đương; Chủ tịch UBND, Trưởng phòng Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng; Phòng Tổng hợp

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngành điện. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Xây dựng, Tư pháp, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Công ty Điện lực Hậu Giang; UBND huyện: Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp; Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam, Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các phòng Sở Giáo dục và Đào tạo. Điểm tại Sở Giáo dục và Đào tạo (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng

THỨ BA              20/3/2018

                                                                      - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc định kỳ với Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

- 14 giờ 00’ Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên UBND tỉnh tiếp và làm việc với Công ty TNHH Phúc Xuyên về đầu tư xây dựng nhà máy chế biến dứa đóng hộp tại Hậu Giang. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Thường trực UBND: thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ; Công ty TNHH Phúc Xuyên. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Chí Hùng; Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tỉnh ủy về khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và các đề nghị khen thưởng khác. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) về dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh. Mời Lãnh đạo các Sở, ban ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Thường trực UBND thành phố Vị Thanh, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp), (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ TƯ              21/3/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị tổng kết công tác đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở và công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị nội dung, hậu cần và phát hành thư mời). Điểm tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc định kỳ với các ban xây dựng đảng tỉnh, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy, Báo Hậu Giang, Trường Chính trị tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Công an tỉnh. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Thường trực UBND huyện Phụng Hiệp (Công an tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Mười, Đ/c Điệp

THỨ NĂM          22/3/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các phòng Sở Khoa học và Công nghệ. Điểm tại Sở Khoa học và Công nghệ (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh đi công tác Phú Quốc.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đối thoại, gặp gỡ các hộ dân bị ảnh hưởng dự án cầu Tân Hiệp, huyện Châu Thành A. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông; Thường trực UBND huyện Châu Thành A (UBND huyện Châu Thành A mời: thành phần huyện, UBND thị trấn Một Ngàn và hộ dân dự đối thoại), (Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra Tờ trình các chức danh ấp. Mời Lãnh đạo: Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy về báo cáo tình hình công nhận lại xã nông thôn mới và xây dựng hệ thống chính trị. Điểm tại UBND xã Đại Thành (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

THỨ SÁU           23/3/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điểm tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về tình hình triển khai thực hiện dự án Chợ xã Xà Phiên và khu dân cư thương mại xã Xà Phiên“Khu dân cư thương mại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ”. Mời Lãnh đạo các Sở, ban ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Thường trực UBND huyện Long Mỹ (UBND huyện Long Mỹ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại đối với khiếu kiện của ông Nguyễn Văn Hôm. Mời Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. LĐVP: Đ/c Mười

THỨ BẢY           24/3/2018

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Chương trình tư vấn mùa thi năm 2018 do Báo Thanh niên phối hợp với Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đã ký và phát hành

lich tuan 19.3 (Dieu chinh lan 1).doc
Trở lại