Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 12/3 đến ngày 16/3/2018 (Điều chỉnh lần 3)
9/3/2018, 14:34 (GMT+7)

THỨ HAI            12/3/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với Lãnh đạo Văn phòng và Trưởng các phòng Văn phòng Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các khoa, phòng của Trường Chính trị tỉnh về công tác đào tạo năm 2018. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

  THỨ BA              13/3/2018

                                                                                                ơ- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành về tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng đảng. Mời Thường trực: HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công ty Điện lực Hậu Giang, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, 03 Ban QLDA ĐTXD công trình cấp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 5 giờ, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung, liên hệ đ/c Nguyễn Thanh Phong, Phó Trưởng phòng Phòng QTTV, số đt 0939.274678. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại; Đ/c Hoàng Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ khởi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Hồ Xáng Thổi, thị xã Ngã Bảy – giai đoạn 1. Điểm tại đường Phạm Hùng, khu dân cư Nguyễn Huệ, thị xã Ngã Bảy.

- 9 giờ, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ủy quyền cho đồng chí Trần n Quân, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về chuẩn bị tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A về tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng đảng. Mời Thường trực: HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công ty Điện lực Hậu Giang, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, 03 Ban QLDA ĐTXD công trình cấp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung, liên hệ đ/c Nguyễn Thanh Phong, Phó Trưởng phòng Phòng QTTV, số đt 0939.274678. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành A (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại; Đ/c Hoàng Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Lãnh đạo và Trưởng, Phó các phòng Báo Hậu Giang về tình hình hoạt động năm 2018. Điểm tại phòng họp Báo Hậu Giang (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Điệp; Phòng KGVX

 THỨ TƯ              14/3/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc họp xét, đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Trần Văn Cứ. Mời Đ/c Sầm Trung Việt, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang; Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nội vụ, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Châu Thành A (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnhLĐVP: Đ/c Điệp

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị hỗ trợ, đào tạo, tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp năm 2018 (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Sở Công Thương về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Mời Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung). Điểm tại Sở Công Thương. LĐVP: Đ/c Điệp

 THỨ NĂM          15/3/2018

  - 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy về tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng đảng. Mời Thường trực: HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh, 03 Ban QLDA ĐTXD công trình cấp tỉnhLiên minh Hợp tác xã tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy (theo lịch Tỉnh ủy)LĐVP: Đ/c Chí Hùng; Đ/c Hoàng Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng đảng. Mời Thường trực: HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Thanh tra tỉnh, 03 Ban QLDA ĐTXD công trình cấp tỉnhLiên minh Hợp tác xã tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 6 giờ, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung, liên hệ đ/c Nguyễn Thanh Phong, Phó Trưởng phòng Phòng QTTV, số đt 0939.274678. Điểm tại Thị ủy Long Mỹ (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Chủ tịch đi kiểm tra thực tế tình hình tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 và quốc lộ 61. Mời Lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công ty Điện lực Hậu Giang, Ban An toàn giao thông tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp. Điểm tập trung tại UBND xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Chí Hùng; Đ/c Hoàng Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh, huyện Phụng Hiệp. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Lãnh đạo: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường; Lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh; Thường trực UBND: thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh, huyện Phụng Hiệp (UBND huyện Phụng Hiệp mời UBND thị trấn Cây Dương và hộ dân dự đối thoại). Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười; Ban TCD

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với BQL dự án Thăng Long, Cty TNHH BOT Cần Thơ - PH về kinh phí hỗ trợ di dời hai đường ống cấp nước bị ảnh hưởng dự án Mở rộng QL1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp theo hình thức BOT. Mời Lãnh đạo các Sở, ban ngành: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang; Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông; Trung tâm PTQĐ tỉnh; BQL dự án Thăng Long, Cty TNHH BOT Cần Thơ - PH (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ, 30’ Ban Cán sự đảng UBND tỉnh ủy quyền cho đồng chí Trần n Quân, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh và Ban Chỉ đạo xây dựng – phát triển tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp về tình hình công tác quý I/2018 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Điểm tại phòng họp cơ quan Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy).

THỨ SÁU           16/3/2018

- 7 giờ 00’ Chủ tịch đi khảo sát mô hình sản xuất rau màu theo chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm tại phường 5, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư Thành ủy Vị Thanh. Tập trung tại Thành ủy Vị Thanh (theo lịch Tỉnh ủy).

- 8 giờ 00’ Chủ tịch làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh về tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng đảng. Mời Thường trực: HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Xây dựng, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Thanh tra tỉnh, 03 Ban QLDA ĐTXD công trình cấp tỉnhLiên minh Hợp tác xã tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND thành phố Vị Thanh (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c  Chí Hùng; Đ/c Hoàng Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Ban Nội chính Trung ương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng quý I/2018 và nhiệm vụ công tác năm 2018. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 8 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội thảo xây dựng dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện để thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014. Mời lãnh đạo: HĐND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ cùng dự. Điểm tại Nhà khách 165, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 3 giờ sáng, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung, Nhân viên Lái xe: Lê Thanh Tuấn, số đt 0907.271969

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).Đã ký và Phát hành.

lich tuan 36 (Dieu chinh lan 3).doc
Trở lại