Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 05/3 đến ngày 09/3/2018 (Điều chỉnh lần 2)
2/3/2018, 13:11 (GMT+7)

THỨ HAI            05/3/2018

- 7 giờ 00’ Thường trực UBND tỉnh dự chào cờ. Điểm tại Trụ sở UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng, Chánh Thanh tra các sở, các cơ quan, ban ngành tỉnh (đối với sở, ngành có Thanh tra); Lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; Thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch UBND, Chánh Thanh tra, Trưởng Ban Tiếp công dân các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung; mời các tập thể và cá nhân được khen thưởng). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng, Đ/c Mười.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 15 giờ 00’ Chủ tịch dự lễ trao Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại Hội trường trực tuyến Công an tỉnh. LĐVP:  Đ/c Mười.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh khảo sát thực tế xã đăng ký thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018: xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động -  Thương Binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thống kê tỉnh, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, UBND huyện Phụng Hiệp (Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND xã Phương Bình. LĐVP:  Đ/c Thoại.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ BA              06/3/2018

                            - 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 và 05 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hằng năm”. Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thành viên BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghệp tỉnh, Ban QLDA ĐTXD Công trình DD&CN, Thanh tra tỉnh, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông, Ban dân tộc, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban QLDA ĐTXD Công trình NN&PTNT, Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Điện lực Hậu Giang, Trung tâm hành chính công tỉnh; Ban Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL; Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN và Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố; Thường trực BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH các xã, phường, thị trấn; đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (có thư mời riêng). LĐVP:  Đ/c Thoại.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tháng 02 năm 2018. Điểm tại phòng họp Đảng ủy Quân sự tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) và dự án Luật An ninh mạng để Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ năm. Điểm tại phòng họp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phòng Nội chính.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện dự án Đường tỉnh 927C (đoạn từ Quốc lộ 1 đến Nam Sông Hậu); các dự án vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu (mới bổ sung). Mời Lãnh đạo các Sở, ban ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Thường trực UBND: huyện Châu Thành, thị xã Ngã Bảy (Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP:  Đ/c Điệp.

 THỨ TƯ              07/3/2018

 9 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tiếp tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Mời Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình: giao thông tỉnh, dân dụng và công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Châu Thành. Điểm tại phòng họp số 5 Trung tâm Hội nghị tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP:  Đ/c Điệp.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về điều kiện để hưởng chế độ ưu đãi danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ. Mời Lãnh đạo các Sở, ban ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh; Thường trực UBND, Lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Ban Chỉ huy quân sự; Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Hội Cựu chiến binh huyện Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP:  Đ/c Thoại.

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp với Ban Nội chính, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh về việc khắc phục hậu quả sai phạm công trình đê bao Long Mỹ - Vị Thanh (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP:  Đ/c Mười.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại về khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Mời Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. LĐVP:  Đ/c Mười.

- 15 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Chi bộ.

THỨ NĂM          08/3/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Họp mặt giao lưu Phụ nữ LLVT 12 tỉnh, thành phố kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 108 năm Quốc tế Phụ nữ 08/3, 25 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội (10/3/1993 – 10/3/2018). Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. LĐVP:  Đ/c Chí Hùng, PTH: Hoàng Điệp.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh khảo sát thực tế xã đăng ký thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018: xã Phú An huyện Châu Thành. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương Binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, UBND huyện Châu Thành. (Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND xã Phú An. LĐVP:  Đ/c Thoại.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ và họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Châu Thành, thị xã Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, thành phố Vị Thanh. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; Thường trực UBND: huyện Châu Thành, thị xã Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, thành phố Vị Thanh (UBND thị xã Long Mỹ mời UBND phường Bình Thạnh và hộ dân dự đối thoại). Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. LĐVP:  Đ/c Mười, Ban TCD.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Họp mặt cán bộ Hội gắn với giao lưu “Vai trò Phụ nữ với an toàn vệ sinh thực phẩm” nhân kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 8/3/2018) và kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Điểm  tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang. LĐVP:  Đ/c Thoại.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về rà soát các vị trí cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh (CHXD: đã hoạt động; đang triển khai thi công; đã có chủ trương đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; ngành Công Thương đã có văn bản thống nhất vị trí đầu tư). Mời Lãnh đạo các sở, ban ngành: Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh; Thường trực UBND huyện, thị xã, thành phố (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP:  Đ/c Điệp.

THỨ SÁU           09/3/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh: Ban Dân tộc, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thuế, Cục Thống kê, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Báo Hậu Giang, Đài PTTH Hậu Giang, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng, các Ban QLDA ĐTXD cấp tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. Thành phần cấp huyện: Thường trực Huyện (Thị, Thành) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban ngành của huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn (UBND các huyện mời thành phần cấp huyện; Ban Quản lý các khu công nghiệp họp tại huyện Châu Thành, Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng họp tại huyện Phụng Hiệp. Tài liệu đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (Thử nghiệm hệ thống lúc 8 giờ ngày 08/3). LĐVP 

- 13 giờ 30’ Chủ tịch đối thoại với các doanh nghiệp thuộc các khu, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn huyện Châu Thành. Mời Thường trực HĐND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chi cục Hải quan Hậu Giang; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh tỉnh, Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh mời các doanh nghiệp, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. LĐVP:  Đ/c Điệp, PTH: Hoàng Điệp.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh khảo sát thực tế xã đăng ký thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018: xã Long Trị, thị xã Long Mỹ. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động - Thương Binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, UBND thị xã Long Mỹ. (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND xã Long Trị. LĐVP:  Đ/c Thoại.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp về nội dung báo cáo những nhiệm vụ cơ bản năm 2018 và nội dung chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018. Điểm tại Huyện ủy Phụng Hiệp (theo lịch Tỉnh ủy). PKT: Thanh Tâm.


Đã ký và phát hành

lich tuan 05.3 dieu chinh lan 2.doc
Trở lại