Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 29/01 đến ngày 02/02/2018 (Điều chỉnh lần 4)
26/1/2018, 10:49 (GMT+7)

THỨ HAI            29/01/2018

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Mời Thành viên: Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (Công an tỉnh, Sở Công Thương chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười; Đ/c Hải

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Đ/c Tâm

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. Mời Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Trưởng Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển; Phòng Tài chính – Doanh nghiệp, Sở Tài chính. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Mời Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, Trưởng Đoàn khám huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng, Đ/c Mười

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại về khiếu kiện Quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Mời Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. Ban TCD

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn thăm và làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Vị Thanh, Cục Thuế tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh. Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ BA              30/01/2018

- 7 giờ 00’ Chủ tịch dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu. Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu. LĐVP: Đ/c Chí Hùng; Đ/c Hoàng Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị sơ kết phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017, sơ kết học kỳ I, năm học 2017 – 2018, phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ XIV năm 2017 (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung, thư mời). Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Mời Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh; Trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố (Cục Thống kê chuẩn bị nội dung, mời 03 thành viên khác trong Ban Chỉ đạo cấp huyện (ngành thống kê); các tập thể, cá nhân được khen thưởng). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Đoàn Công tác liên ngành và đối thoại với công dân địa bàn huyện Châu Thành, thành phố Vị Thanh. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh; Thường trực UBND: huyện Châu Thành,  thành phố Vị Thanh (UBND thành phố Vị Thanh mời UBND phường III, phường VII và hộ dân dự đối thoại). Điểm tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh. Ban TCD

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp bàn việc thử nghiệm kè cừ xiên trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT; Thường trực UBND thị xã Ngã Bảy; Viện Thủy công; Công ty CPXD công trình Hồng Lâm. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đối thoại với các hộ dân trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A và thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A ảnh hưởng công trình: Công trình Đường dây 500kV nhiệt điện Long Phú - Ô Môn (đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành A). Mời lãnh đạo: Thường trực Huyện ủy Châu Thành A, Thành viên Đoàn Công tác vận động, đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng các công trình: Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn, Đường dây 220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc và Trạm biến áp 110kV Châu Thành 2 và Đường dây Châu Thành 2 - Trạm biến áp 220kV Cần Thơ, UBND xã Nhơn Nghĩa A, UBND thị trấn Rạch Gòi, Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam (UBND huyện Châu Thành A mời hộ dân và chuẩn bị các điều kiện tổ chức đối thoại, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND xã Nhơn Nghĩa A. Ban TCD

THỨ TƯ              31/01/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị nhận xét đánh giá cán bộ, kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Điểm tại phòng họp trực tuyến Công an tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy).

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự “ Lễ phát động Phong trào đẩy mạnh dinh dưỡng toàn cầu tại Việt Nam và triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới”. Mời lãnh đạo các sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội cùng đi (Sở Y tế chuẩn bị nội dung). Điểm tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

 - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Điểm tại Hội trường B Quân khu, số 09, đường Cách mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đ/c Thanh Tâm 

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Đoàn Công tác liên ngành và đối thoại với công dân địa bàn huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10; Thường trực UBND: huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ (UBND huyện Phụng Hiệp mời UBND thị trấn Cây Dương và hộ dân dự đối thoại). Điểm tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh. Ban TCD

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2017. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Mười; Hoàng Điệp

THỨ NĂM          01/02/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự kiểm điểm cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Điểm tại phòng họp Đảng ủy Quân sự tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh địa bàn huyện Long Mỹ, thành phố Vị Thanh. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Lãnh đạo: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an thành phố Vị Thanh; Thường trực UBND: huyện Long Mỹ, thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Ban TCD

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị tổng kết công tác PCCC rừng năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Mời Thành viên Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020; Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân; Công ty TNHH Việt Úc - Hậu Giang; Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Miền Nam; Trại giam Kênh 5; Khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ; Phân hiệu Hòa An - Đại học Cần Thơ; Khu Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm giống, hệ thống canh tác mía và Khu Lâm ngư thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ; UBND các xã: Phương Bình, Phương Phú, Hiệp Hưng, Hòa An huyện Phụng Hiệp; UBND xã Lương Nghĩa huyện Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng; Phòng Kinh tế

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn thăm và làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp sông Hậu, Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú. Mời đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện Châu Thành, Cục Thuế tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh. Tập trung tại Ban Quản lý các khu công nghiệp (cả ngày). LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh thăm và chúc Tết Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh, Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai Vị Thanh, Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018. Mời Đ/c Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh; Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội chữ Thập đỏ tỉnh, Hội Bảo trợ Người khuyết tật – Trẻ mồ côi - Bệnh nhân nghèo tỉnh; Thường trực UBND, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành A (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị hậu cần). Tập trung tại Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp bàn việc cung cấp nước sạch trên địa bàn thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, Thường trực UBND huyện Châu Thành, Công ty Cổ Phần nước Aquaone Hậu Giang. (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng; Phòng Kinh tế

- 16 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp và làm việc với Đoàn Hàn Quốc. Mời Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng; Phòng Ngoại vụ

THỨ SÁU           02/02/2018

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp mặt Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018) và 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968 – 2018). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. LĐVP

- 8 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tiếp Đoàn Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia đến chúc Tết. Mời đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự mời thêm đơn vị trực thuộc tham gia), Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Hậu Giang (Hội Cựu chiến binh tỉnh). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp; Phòng Ngoại vụ

13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn thăm và làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành A và Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh. Mời đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện Châu Thành A, Cục Thuế tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh. Tập trung tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ BẢY           03/02/2018

14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng Giám sát Xổ số Hậu Giang. Mời Thành viên Hội đồng Giám sát Xổ số Hậu Giang, Chủ tịch, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Hậu Giang. Điểm tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Hậu Giang.

lich 20 dieu chinh lan 4.doc
Trở lại