Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 15/01 đến ngày 19/01/2018 (Điều chỉnh lần 4)
12/1/2018, 13:40 (GMT+7)


THỨ HAI            15/01/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch đi công tác Hà Nội đến hết tuần.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Công Thương. Mời Giám đốc Sở Công Thương cùng dự. Điểm tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11, Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

THỨ BA              16/01/2018

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018. Mời Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội; Lãnh đạo: Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; Giám đốc, Thanh tra Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên công tác Hà Nội đến hết tuần.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018 của Bưu điện tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Bưu điện tỉnh Hậu Giang. LĐVP: Đ/c Điệp

.- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ và đối thoại với công dân trên địa bàn huyện Châu Thành, huyện Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ. Mời thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường (lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc); Thường trực UBND: huyện Châu Thành, huyện Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ (UBND huyện Phụng Hiệp mời UBND thị trấn Cây Dương và hộ dân; UBND huyện Châu Thành mời hộ dân). Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười

THỨ TƯ              17/01/2018

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác lĩnh vực Lao động – Người có công và xã hội năm 2018”. Mời Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội; Lãnh đạo sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;  Ban Giám đốc và Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung, hậu cần và mời thành phần cấp huyện). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnhLĐVP: Đ/c Thoại

9 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tiếp phái đoàn Cục Phát triển – Bộ Quốc phòng Campuchia. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị tổng kết công tác BHXH năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Mời Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Lãnh đạo: Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở tài chính, Bưu Điện tỉnh; Thường trực UBND huyện, thị xã, thành phố (BHXH chuẩn bị nội dung, hậu cần và mời các đơn vị liên quan). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn Tuấn đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Cảng chuyên dùng, kho chứa xăng dầu, nhà máy sản xuất dầu nhờn, nhà máy khí hóa lỏng và nhà máy chế biến xăng sinh học tại thị trấn Mái Dầm. Mời lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành, UBND thị trấn Mái Dầm; lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung; UBND huyện Châu Thành mời hộ dân và chuẩn bị các điều kiện tổ chức đối thoại). Điểm tại UBND thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành. LĐVP: Đ/c Mười

THỨ NĂM          18/01/2018

- 8 giờ 00’ Chủ tịch dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Điểm tại Hội trường Trung ương, số 1 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội (theo lịch Tỉnh ủy).

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Điểm tại Hội trường trực tuyến Công an tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh năm 2017, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Mời Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; Lãnh đạo Sở: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Ban Giám đốc, Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ NHCSXH tỉnh; Trưởng Ban đại diện HĐQT các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ SÁU           19/01/2018

- 8 giờ 00’ Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Điểm tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 07, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội (theo lịch Tỉnh ủy).

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Y tế năm 2018 và Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban ngành: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Bí thư, Chủ tịch, Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm y tế, Giám đốc Trung tâm DS KHHGĐ thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy (dự tại điểm cầu cấp tỉnh); Bí thư, Chủ tịch, Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế, Giám đốc Trung tâm DS KHHGĐ, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội, Trưởng Trạm Y tế, Phòng khám Đa khoa khu vực các huyện, thị xã còn lại (dự tại điểm cầu cấp huyện; huyện Long Mỹ dự tại điểm cầu thị xã Long Mỹ); (Sở Y tế chuẩn bị nội dung, thư mời và hậu cần tại điểm cầu cấp tỉnh; Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung và hậu cần các điểm cầu cấp huyện). Điểm cầu cấp tỉnh tại Viettel Hậu Giang. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án: khu hành chính mới huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; UBND huyện Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

THỨ BẢY           20/01/2018

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tham gia cùng đoàn công tác của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và tặng quà cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Điểm tại Hội trường UBND xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Cục Hải quan thành phố Cần Thơ. Điểm tại Hội trường Cục Hải quan thành phố Cần Thơ, số 18 đường Lê Hồng Phong, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Đã ký và Phát hành.


lich 06 dieu chinh lan 4.doc
Trở lại