Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 08/01 đến ngày 12/01/2018 (Điều chỉnh lần 1)
5/1/2018, 10:12 (GMT+7)

THỨ HAI            08/01/2018

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018 và Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). Đ/c Hoàng Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2018 của ngành Tài chính (Sở Tài chính chuẩn bị tài liệu, thư mời). Điểm tại Kho bạc Nhà nước Hậu Giang. LĐVP: Đ/c Điệp

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự họp nghe báo cáo xử lý những vướng mắc tại Trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp. Mời Sở Giao thông vận tải cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ. Phòng Kinh tế

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Hội đồng sơ tuyển đào tạo tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). Phòng KGVX

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban QLDA công trình giao thông. Mời lãnh đạo các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang (Ban QLDA công trình giao thông chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Phòng Kinh tế

THỨ BA              09/01/2018

- 8 giờ 00’ Chủ tịch tiếp xúc cử tri xã Đại Thành. Mời lãnh đạo các sở: Y tế, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Công ty Điện lực Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy. Đ/c Hoàng Điệp

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường UBND xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A. Đ/c Tâm

 - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Trung tâm Hành chính công tỉnh. Mời: Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Ban Giám đốc Trung tâm Hành chính công; các phòng: Hành chính, Quản trị - TV, Nội chính. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). 

- 9 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Công ty Dragon Joy International Engineering. Mời Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Phòng Ngoại vụ

- 14 giờ 00’ Chủ tịch tiếp xúc cử tri xã Tân Thành. Mời lãnh đạo các sở: Y tế, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Công ty Điện lực Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy. Đ/c Hoàng Điệp

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A. Đ/c Tâm

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2018 và Hội nghị chuyên đề. Điểm tại phòng họp trực tuyến ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh. LĐVP: Đ/c Khanh

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp tháo gỡ vướng mắc các dự án do Ban Quản lý các khu công nghiệp quản lý. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Châu Thành A, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 14 giờ 00’ Chánh Văn phòng tiếp xúc cử tri Hòa An, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại UBND xã Hòa An.

- 19 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự bế mạc Liên hoan “Tiếng hát học sinh, sinh viên” tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII và Cuộc thi “Nữ sinh duyên dáng” lần thứ VI năm 2018. Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang. Phòng KGXV

THỨ TƯ              10/01/2018

- 8 giờ 00’ Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 của ngành Kiểm sát nhân dân. Điểm tại Hội trường Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy)LĐVP: Đ/c Điệp

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Phòng Tổng hợp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới” Hỏa Tiến. Mời n phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT cùng đi. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trọng điểm ngành điện trên địa bàn xã Phú An, huyện Châu Thành. Mời lãnh đạo: Thường trực Huyện ủy Châu Thành, Thành viên Đoàn Công tác vận động, đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng các công trình: Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn, Đường dây 220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc và Trạm biến áp 110kV Châu Thành 2 và Đường dây Châu Thành 2 - Trạm biến áp 220kV Cần Thơ; UBND xã Phú An; Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam; Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam (UBND huyện Châu Thành mời hộ dân và chuẩn bị các điều kiện tổ chức đối thoại, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND xã Phú An, huyện Châu Thành. Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 6 giờ, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung, liên hệ Đ/c Nguyễn Thanh Phong, Phó Trưởng phòng Phòng Quản trị -TV, số đt 0939.274678. LĐVP: Đ/c Mười

- 8 giờ 00’ Chánh Văn phòng tiếp xúc cử tri Phương Phú, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại UBND xã Phương Phú.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2017. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đ/c Kế

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A. Đ/c Tâm

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trọng điểm ngành điện trên địa bàn xã Phú Tân, Phú Hữu, Đông Phú, huyện Châu Thành. Mời lãnh đạo: Thường trực Huyện ủy Châu Thành, Thành viên Đoàn Công tác vận động, đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng các công trình: Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn, Đường dây 220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc và Trạm biến áp 110kV Châu Thành 2 và Đường dây Châu Thành 2 - Trạm biến áp 220kV Cần Thơ; UBND xã: Phú Tân, Phú Hữu, Đông Phú; Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam, Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam (UBND huyện Châu Thành mời hộ dân và chuẩn bị các điều kiện tổ chức đối thoại, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND huyện Châu Thành. LĐVP: Đ/c Mười

- 14 giờ 00’ Chánh Văn phòng tiếp xúc cử tri thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại UBND thị trấn Kinh Cùng.

THỨ NĂM          11/01/2018

7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp kiểm điểm Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Mời Thường trực Tỉnh ủy; Thành viên BCS Đảng UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban Tỉnh ủy: Tổ chức, Nội chính, Dân vận, Tuyên giáo; Lãnh đạo: Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (cả ngày). LĐVP

THỨ SÁU           12/01/2018

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Lễ công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới” xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh về công tác chuẩn bị các hoạt động Tết 2018. Mời Thành viên Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Chí Hùng, Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của hệ thống Kho Bạc Nhà nước  Hậu Giang. Điểm tại Hội trường tầng 5, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang. LĐVP: Đ/c Khanh

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết “Công tác điều hành cung cấp điện – Tiết kiệm điện năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018”. Điểm tại Hội trường Sở Công Thương. LĐVP: Đ/c Điệp


Đã ký và phát hành./.

lich 02 dieu chinh lan 1.doc
Trở lại