Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01/01 đến 05/01/2018 (Điều chỉnh lần 5)
29/12/2017, 10:37 (GMT+7)

THỨ HAI            01/01/2018

- Nghỉ Tết dương lịch.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự họp mặt “Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường PTTH Tầm Vu”. Điểm tại Trường PTTH Tầm Vu, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. LĐVP: Đ/c Thoại

THỨ BA              02/01/2018

- 7 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự chào cờ. Điểm tại Trụ sở UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự họp kiểm điểm Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Vị Thanh. Điểm tại Thành ủy Vị Thanh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự họp kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Châu Thành. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành (cả ngày).

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại về khiếu kiện Quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Mời Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. Ban TCD

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp tháo gỡ vướng mắc trong việc hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị phải di dời tài sản do ảnh hưởng dự án Khu trung tâm Thương mại - Dịch vụ tại phường V, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 15 giờ 00’ Chủ tịch làm việc với huyện Phụng Hiệp. Điểm tại UBND huyện Phụng Hiệp (huyện Phụng Hiệp mời thành phần tham dự). Hoàng Điệp

THỨ TƯ              03/01/2018

- 8 giờ 00’ Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác trật tự an toàn giao thông năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Mời Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Trưởng phòng đô thị kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện mời). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Ban An toàn giao thông tỉnh chuẩn bị nội dung và hậu cần). LĐVP: Đ/c Hùng

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Chi bộ.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp chuẩn bị tổ chức hội nghị với các tổ chức Quốc tế và rà soát kết quả thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Mời Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Liên Hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, Trung tâm Hành Chính công tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải phóng mặt bằng phần đất mở rộng Nhà máy sản xuất đường cồn (etanol), gas CO2, phân bón vi sinh tại Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp thị xã Long Mỹ. Mời lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; Thường trực UBND thị xã Long Mỹ, Công ty Điện lực Hậu Giang, Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Chủ tịch dự họp kiểm điểm Ban Thường vụ Thị ủy thị xã Long Mỹ. Điểm tại Thị ủy Long Mỹ.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại đối với khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Mời Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. Ban TCD

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự họp Thường trực HĐND tỉnh. Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh. LĐVP: Đ/c Hùng

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 16 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự bàn giao nhiệm vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Mời Đ/c Trần Thanh Lâm, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện Ban Chấp hành: Công đoàn, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ NĂM          04/01/2018

  - 8 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Nông nghiệp và PTNT. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; Lãnh đạo: Ban Kinh tế HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ngân hàng Nhà nước VN Chi nhánh tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh tỉnh; Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung và hậu cần; mời các đơn vị trực thuộc). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận, Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. KGVX

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự trao thưởng thành tích kháng chiến cho nhân dân (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (có thư mời riêng). LĐVP: Đ/c Thoại.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp thông qua kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh và chuyên đề công tác quản lý, khai thác, đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp gắn liền với công tác bảo vệ môi trường của tỉnh và những kiến nghị của kiểm toán Nhà nước những năm trước chưa thực hiện. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ban KTNS HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, Công Thương, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, BQL Dự án đầu tư công trình: giao thông, dân dụng và công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn; UBND huyện, thị xã, thành phố (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP

- 16 giờ 00’ Chủ tịch làm việc với huyện Châu Thành A. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A (huyện Châu Thành A mời thành phần tham dự). Hoàng Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp giải quyết nợ tồn đọng bảo hiểm xã hội ở một số trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung). LĐVP Đ/c Thoại

THỨ SÁU           05/01/2018

- 8 giờ 00’ Chủ tịch dự Họp mặt cựu cán bộ Đoàn Chuyên gia và Đoàn 9902 quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia (giai đoạn 01/1979 – 12/1989). Điểm tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, số 4, Trần Phú, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. LĐVP: Đ/c Hùng; Hoàng Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh lần thứ 5 (mở rộng) nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. KGVX

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Thoại

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp chuẩn bị nội dung giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công ty CP Cấp thoát nước – Công trình đô thị, Công ty CP Mía đường Cần Thơ (CASUCO). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Tổ công tác phục vụ quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND bất thường. Mời Lãnh đạo MTTQVN tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Điệp

CHỦ NHẬT           07/01/2018

 10 giờ 15’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự truyền hình trực tiếp chương trình Cặp lá yêu thương”. Điểm tại Công viên Chiến Thắng, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. LĐVP: Đ/c Thoại; KGVX


Đã ký và phát hành

lich 184 dieu chinh lan 5.doc
Trở lại