Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 25/12 đến ngày 29/12/2017 (Điều chỉnh lần 4)
22/12/2017, 10:29 (GMT+7)

 

THỨ HAI            25/12/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018. Mời Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội; Lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Tòa án tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (Sở Tư pháp chuẩn bị nội dung, hậu cần và mời các đơn vị liên quan). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười

- 7 giờ 30’ các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ BA              26/12/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ              27/12/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức - Kiểm tra năm 2017. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Phòng Tổng hợp: Đ/c Hoàng Điệp

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp đánh giá công tác đấu thầu thuốc năm 2017 và triển khai công tác đấu thầu thuốc năm 2018. Mời Lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Y tế mời các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế (Sở Y tế phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang về tình hình giải phóng mặt bằng dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao. Mời Lãnh đạo sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; UBND huyện Long Mỹ (Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. Phòng Kinh tế: Đ/c Hải

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Đoàn Công tác liên ngành và đối thoại với công dân trên địa bàn huyện: Châu Thành, Vị Thủy, Phụng Hiệp. Mời thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính; Thường trực UBND huyện: Châu Thành, Vị Thủy, Phụng Hiệp; UBND thị trấn Cây Dương và các hộ dân tham gia đối thọai. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh. Mời Thành viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh. LĐVP

THỨ NĂM          28/12/2017

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Mời Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, thành viên UBND tỉnh; Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Kho Bạc Nhà nước HG, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh HG, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnhBQL Dự án Đầu tư XD công trình Giao thông tỉnh, BQL Dự án Đầu tư XD công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, BQL Dự án Đầu tư XD công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh, BQL Khu Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao HG; Bí thư Huyện (Thị, Thành) ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (1,5 ngày; Tài liệu đăng tải tại mục: Tài liệu Hội nghị trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang). LĐVP

- 18 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào năm mới 2018 Kết nối yêu thương”. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

THỨ SÁU           29/12/2017

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Mời Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, thành viên UBND tỉnh; Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Kho Bạc Nhà nước HG, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh HG, BQL Dự án Đầu tư XD công trình Giao thông tỉnh, BQL Dự án Đầu tư XD công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, BQL Dự án Đầu tư XD công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh, BQL Khu Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao HG; Bí thư Huyện (Thị, Thành) ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội thảo khoa học “cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử”. Điểm tại Hội trường thành phố Hồ Chí Minh, số 111, Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại về khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Mời lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh. Ban Tiếp Công Dân

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên trao Quyết định về công tác cán bộ. Mời Lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh, Sở Nội vụ, Thành viên Hội đồng Giám sát Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Chủ tịch, Ban Giám đốc, Trưởng, Phó phòng trực thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Phòng Tổng hợp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1. Mời lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng dự. Điểm tại Hội trường Ban Quản lý Dự án, Ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. 

- 19 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2018 Kết nối yêu thương”. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnhLĐVP

THỨ BẢY           30/12/2017

7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

CHỦ NHẬT           31/12/2017

8 giờ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên thăm và làm việc với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang nghe báo cáo kết thúc năm ngân sách 2017. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh; Giám đốc Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, VP.UBND tỉnh. Tập trung tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh lúc 8 giờ. LĐVP: Đ/c Điệp


Đã ký và Phát hành. 

lich 179 Dieu chinh lan 4.doc
Trở lại