Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 11/12 đến ngày 15/12/2017 (Điều chỉnh lần 3)
8/12/2017, 10:59 (GMT+7)

THỨ HAI            11/12/2017

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên đi thăm, chúc mừng năm mới các đơn vị bộ đội đóng quân ở các tỉnh biên giới (02 ngày, theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Khanh

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đi công tác Hà Nội. LĐVP: Đ/c Mười

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Mời Thường trực: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

THỨ BA              12/12/2017

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Chi bộ.

- 8 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị toàn quốc Tổng kết Luật thanh tra, Luật tiếp công dân. Điểm tại Hội trường tầng 3 – Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Lô D29 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội (cả ngày). LĐVP: Đ/c Mười

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự  Hội nghị giao Kế hoạch năm 2018. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Hội đặc thù tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi  hành án dân sự tỉnh; 03 Ban QLDA ĐTXD cấp tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng  công nghệ cao; Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị tỉnh; Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân; Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh; Chủ tịch UBND, Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. LĐVP

THỨ TƯ              13/12/2017

- 9 giờ 00’ Chủ tịch trao Quyết định về công tác cán bộ. Mời Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; Lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Sở Nội vụ; Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện: Châu Thành A, Phụng Hiệp (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP

- 7 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự lễ Tổng kết cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ IV năm 2017. Điểm tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam. LĐVP: Đ/c Thoại

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh thăm mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tại huyện Châu Thành A cùng với Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Trung ương. Mời lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh; Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành A (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung và hậu cần). Tập trung tại Nhà khách Tỉnh ủy lúc 12 giờ 30 phút, Sở Nội vụ bố trí xe chung, liên hệ Đ/c Nguyễn Minh Trí, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, số đt 0918.576533. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Đoàn Công tác liên ngành và đối thoại với công dân địa bàn  huyện Phụng Hiệp, thành phố Vị Thanh. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường (lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc); Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh; Lãnh đạo UBND: huyện Phụng Hiệp, thành phố Vị Thanh; UBND huyện Phụng Hiệp mời UBND thị trấn Cây Dương và hộ dân dự đối thoại theo danh sách đối thoại. Điểm Tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM          14/12/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Trung ương. Mời Thường trực: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị đóng góp dự thảo các chương trình (kế hoạch) của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. LĐVP: Đ/c Điệp

- 14 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ trao học bổng và quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên học khá giỏi tại tỉnh Hậu Giang. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Y tế, Tài chính, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Bảo trợ NKT-BNN-TMC tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh, Thường trực UBND huyện Châu Thành A (Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Đoàn Công tác liên ngành và đối thoại với công dân địa bàn thị xã Ngã bảy, huyện Châu Thành, thành phố Vị Thanh. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo Sở Tài chính; Lãnh đạo UBND: thị xã Ngã Bảy, huyện Châu Thành, huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp, thành phố Vị Thanh (UBND thị xã Ngã Bảy mời UBND phường Hiệp Thành và hộ dân dự đối thoại theo danh sách đối thoại; UBND huyện Châu Thành mời UBND thị trấn Mái Dầm và hộ dân dự đối thoại theo danh sách đối thoại; UBND thành phố Vị Thanh mời UBND phường V, UBND phường IV và hộ dân dự đối thoại theo danh sách đối thoại; UBND huyện Phụng Hiệp mời UBND thị trấn Cây Dương và hộ dân dự đối thoại theo danh sách đối thoại). Điểm Tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười

THỨ SÁU           15/12/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Vị Thanh đến năm 2040. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT; Bí thư, Chủ tịch UBND: thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ  (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP

- 8 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Mời Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; Bưu điện tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại phòng họp số 01 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Mười

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn làm việc tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến ngành Tài nguyên và Môi trường. Mời lãnh đạo các sở, ban ngành: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND huyện Châu Thành, UBND thị xã Long Mỹ (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết công tác năm 2017, triển khai Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. LĐVP: Đ/c Lâm, Mười

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ 14 khóa XI, tổng kết công tác năm 2017, triển khai Nghị quyết năm 2018. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Châu Thành. LĐVP: Đ/c Thoại

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn họp Chi bộ.  Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ BẢY          16/12/2017

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp Đoàn Trung ương Hội nông dân Việt Nam, Đoàn Hội Nông dân các tỉnh, thành phố. Điểm tại Khách sạn Bông Sen.

CHỦ NHẬT         17/12/2017

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị giao ban Khu vực Đông – Tây Nam Bộ năm 2017. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

Đã ký và phát hành

lich 172 dieu chinh lan 2.doc
Trở lại